Już 8 kwietnia startuje kurs specjalistyczny: Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych

Zapraszamy na kolejny kurs specjalistyczny, który słuchacze mogą zrealizować jako niezależne szkolenie lub element pełnego programu MBA w ochronie zdrowia. Aktualnie trwa rekrutacja na kurs Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, który rozpocznie się już 8 kwietnia 2018 r.

Sektor ochrony zdrowia powszechnie uznawany jest za trudny do prognozowania, zmienny i cechujący się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Wykłady realizowane w ramach kursu Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych stanowią kompilację wiedzy z zakresu zdrowia publicznego, ekonomii i prawa, a informacje teoretyczne są uzupełnione przykładami z bogatej praktyki zawodowej wykładowców. Koncentracja na praktycznych aspektach zagadnień i najnowszych istotnych zmianach w otoczeniu prawnym jednostek ochrony zdrowia to najważniejsze cele szkolenia.

Kurs dedykowany jest dyrektorom i kadrze zarządzającej publicznymi oraz niepublicznymi podmiotami leczniczymi, pracownikom urzędów administracji samorządowej, przedstawicielom lokalnych i centralnych struktur płatnika, pracownikom firm ubezpieczeniowych czy pracownikom innych instytucji i organizacji działających na rynku ochrony zdrowia. Szkolenie realizowane jest weekendowo i trwa łącznie około 80 godzin.

Kursy z zakresu ochrony zdrowia realizowane w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego stanowią także odpowiednik jednego z modułów specjalistycznych programu MBA w ochronie zdrowia. Studia MBA w ochronie zdrowia zostały bowiem opracowane w oparciu o elastyczny system modułowy, tworząc cykl niezależnych szkoleń, obejmujących obszary ekonomii, finansów i zarządzania. Ukończenie pięciu szkoleń umożliwia uzyskanie dyplomu MBA w ochronie zdrowia. Po zrealizowaniu trzech wybranych kursów specjalistycznych, modułu podstawowego oraz modułu dyplomowego słuchacz uzyskuje dyplom. Słuchacze mogą wybrać trzy specjalistyczne kursy pośród pięciu propozycji: Prawo ochrony zdrowia, Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia, Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego, Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje o kursie Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych można znaleźć TUTAJ.

Więcej informacji o programie MBA w ochronie zdrowia znajduje się TUTAJ.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl