Już wiemy, jak będzie wyglądała branża Life Sciences & Healthcare w Polsce

Jest już dostępna kolejna edycja raportu „Top Disruptors in Healthcare”! Patronem jedynego w Polsce przeglądu polskich startupów medycznych, opracowanego przez zespół Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali oraz spółkę wZdrowiu, jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

 

Każde z rozwiązań oferowanych przez startupy, które wzięły udział w raporcie, jest niezwykle innowacyjne. Wiele z nich może wpłynąć na przyszłość sektora ochrony zdrowia, bądź też robi to już teraz. Placówki medyczne również dostrzegają korzyści płynące ze stosowania innowacji w zdrowiu, co widać z badań statystycznych, zgodnie z którymi znaczna większość startupów tworzy swoje rozwiązania we współpracy z nimi. Wynika to także z naszego Przeglądu „AI to nie Sci-Fi”, stanowiącego przykłady wdrożonych już rozwiązań opartych o AI w placówkach medycznych. Znalazły się w nim również startupy z Raportu – wskazuje Karolina Kornowska, autorka Raportu oraz Project Manager Polskiej Federacji Szpitali i Koalicji AI w zdrowiu. - Rynek startupów dynamicznie się rozwija i zmienia, ale cieszy nas, że w raporcie pojawiła się ponad połowa startupów, które brały udział w obydwu edycjach bądź w jednej z poprzednich. Obserwowanie rozwoju tych startupów i coraz większej liczby osiąganych przez nich sukcesów, jest bardzo satysfakcjonujące – dodaje.

 

Raport „Top Disruptors in Healthcare” jest trzecim już, kompleksowym i obszernym opracowaniem tematu po pierwszym, cieszącym się wielkim zainteresowaniem wydaniu Raportu przygotowanym w 2019 oraz drugim w 2021 roku. W tym wydaniu raportu znajduje się opis 144 arcyciekawych młodych biznesów medycznych z Polski oraz – po raz pierwszy - także 14 z obszaru CEE, które zaprezentowane są w celu informacyjnym, inwestycyjnym, networkingowym, marketingowym, popularyzacyjnym, edukacyjnym itd., zmierzając do promocji i wspierania polskich startupów sektora ochrony zdrowia na forum krajowym i międzynarodowym – zauważa prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

 

Tym co wyróżnia tegoroczną edycję są również pogłębione statystyki badań, uwzględniające m.in. informacje dotyczące oferowanego rozwiązania, dane na temat firmy oraz zespołu, aktualne potrzeby startupów, bariery ich rozwoju oraz planowaną ekspansję zagraniczną.

 

Badania wskazują, iż docelowym użytkownikiem oferowanego produktu / usługi w znacznej mierze jest lekarz bądź inna osoba wykonująca zawód medyczny (91 startupów, 63% badanych), a także podmiot leczniczy (87 startupów, 60%) i pacjent (85 startupów, 59%), co może wynikać z faktu, że najwięcej respondentów dąży do nawiązania współpracy właśnie z placówkami medycznymi – startupy wskazywały, że instytucjami, z którymi chciałby najbardziej nawiązać współpracę, są placówki medyczne. Priorytetem w zakresie współpracy wskazało je aż 67,5 % respondentów (97 startupów). Dopiero na drugim miejscu pojawili się inwestorzy (85 startupów, 59% badanych).

 

Trzeba również zaznaczyć, że w ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania rozwiązaniami medycznymi opartymi na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Prawie połowa badanych wskazała, że rozwija swoje rozwiązanie w tym sektorze. Jest to dynamicznie postępujący rozwój, co widać na przykładzie zamieszczonych w Raporcie danych z trzech ostatnich lat. Choć w zeszłym roku najczęściej wybieraną odpowiedzią była telemedycyna (55%), to już w tym roku ustąpiła ona miejsca rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję, na co mogło mieć wpływ rozluźnienie obostrzeń pandemicznych, a także rosnąca rola AI w zdrowiu. Znacząco rozwinął się także sektor samodzielnej aplikacji IT. W 2020 r. wskazywało go tylko 12 startupów, ale już rok później nastąpił ponad dwukrotny przyrost (28 startupów, 24%), zaś w tegorocznej edycji liczba ta wzrosła aż do 53 startupów (37%).

 

Raport znajduje się TUTAJ.

Osoby zainteresowane nabyciem rozszerzonej wersji raportu zapraszamy do kontaktu z Karoliną Kornowską: karolina.kornowska@wzdrowiu.com