Kierunek lekarski na Uczelni Łazarskiego w czołówce wydziałów medycznych w Polsce

Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

PPKA potwierdziło, że realizowany tu proces kształcenia spełnia wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), co stanowi uzasadnienie wydania przez PKA oceny pozytywnej. Prezydium zdecydowało o przyznaniu oceny na kolejne 6 lat, co dodatkowo potwierdza zaufanie wobec Uczelni oraz wysoki poziom edukacji przyszłej kadry medycznej. 

Niewątpliwą wartością studiów na Wydziale Medycznym UŁa jest indywidualizacja procesu nauczania. Nie są to studia masowe, a raczej elitarne. Przyszli lekarze uczą się w małych grupach, korzystając z najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych.

Kadra wykładowcza zaś opiera się na najlepszych praktykach nauczania medycyny w Polsce, z naciskiem na kształcenie postaw i skuteczną komunikację z pacjentem.  Zajęcia praktyczne pomagają rozwijać kompetencje także w obszarze współpracy z zespołem medycznym jako   często pomijane a kluczowe w pracy lekarza.

Program studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego zapewnia absolwentom doskonałe przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza w każdym systemie opieki zdrowotnej. Istotnym uzupełnieniem jest rozbudowane kształcenie w zakresie dodatkowych przedmiotów, takich na przykład jak fakultety z zakresu zarządzania w placówkach medycznych, kształcenie z zakresu ALS i PALS wzmacniające proces dydaktyczny w zakresie medycyny ratunkowej czy rozbudowany program kształcenia w zakresie komunikacji pacjent – lekarz.

Zbiorcze wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) w sesjach wiosna/jesień 2023, opublikowane przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, pokazały, że kierunek lekarski na Uczelni Łazarskiego znajduje się w czołówce wydziałów medycznych w kraju.

Spośród wszystkich uczelni posiadających w swej ofercie kierunek lekarski, absolwenci Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego zajęli zarówno w sesji zimowej jak i wiosennej 2 miejsce w Polsce wśród zdających egzamin po raz pierwszy.