Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii

W imieniu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowo-eksperckiej pt. „Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii”. Konferencja odbędzie się 17 września 2021 r. o godz. 11:00.

 W imieniu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowo-eksperckiej pt. „Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii”. Konferencja odbędzie się 17 września 2021 r. o godz. 11:00 w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8 w formule online.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną kluczowe dane nt. stanu polskiej neurologii oraz kierunki zmian systemowych, w tym koncepcję utworzenia krajowej sieci neurologicznej, której rozwój pozwoli na zwiększenie wartości zdrowotnej, rozumianej jako poprawa jakości i efektywności opieki neurologicznej  a także doświadczeń pacjentów oraz ich opiekunów.

Kanwą do dyskusji będzie prezentacja Raportu nt. Stanu polskiej neurologii oraz kierunków jej strategicznego rozwoju, opracowanego przez Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na zlecenie Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, w którym zaprezentowane zostaną założenia m.in. dla Krajowej Sieci Neurologicznej. Wypracowane w toku wielu miesięcy wnioski i rekomendacje są wyrazem gotowości środowiska do wdrażania zmian systemowych, bez których nie będzie możliwe zwiększenie dostępności i jakości opieki oraz stworzenie przyjaznego środowiska pracy  dla profesjonalistów medycznych, sprawujących opiekę nad polskimi pacjentami w ramach finansowania publicznego.

 

Agenda konferencji

1. Otwarcie konferencji

Katarzyna Pinkosz, redaktor Do Rzeczy
Adam Niedzielski, Minister Zdrowia
Filip Nowak, Prezes NFZ

2. Stan polskiej opieki neurologicznej i wyzwania z jakimi się mierzy

prof. dr. hab. n. med. Jarosław Sławek, Prezes PTN

3. Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

4.Debata ekspercka z udziałem:

• Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
• Maciej Karaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ
• Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
• Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
• Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
• Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, Konsultant krajowa w dziedzinie neurologii
• Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, Konsultant województwa podlaskiego w dziedzinie neurologii
• Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
• Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
• Wojciech Machajek, Prezes Fundacji Chorób Mózgu
• Katarzyna Pinkosz, redaktor Do Rzeczy - moderacja