Kierunki zmian w organizacji opieki nad pacjentem z padaczką

15 listopada odbędzie się konferencja organizowana przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. W trakcie wydarzenia zostaną zaprezentowane kluczowe wnioski i rekomendacje z raportu pt. ŚCIEŻKA PACJENTA Z PADACZKĄ W POLSCE - KIERUNKI OPTYMALIZACJI OPIEKI OPARTEJ NA WARTOŚCI ZDROWOTNEJ, opracowanego przez ekspertów IZWOZ.

 

Podczas konferencji w gronie ekspertów, klinicystów oraz samych pacjentów będziemy szukać rozwiązań pozwalających na optymalizację opieki nad pacjentem z padaczką. Poruszymy następujące tematy:

  • Jak usprawnić proces diagnostyki chorych na padaczkę?
  • Jakich rozwiązań organizacyjnych i technologicznych brakuje nam do systematycznego wzrostu wartości zdrowotnej w tym obszarze opieki?
  • Czy możliwe jest obniżenie łącznych kosztów padaczki?
  • Jak ograniczyć problem stygmatyzacji chorych na padaczkę?
  • Jak efektywniej wykorzystać zasoby alokowane do opieki nad pacjentami z padaczką?

Kanwą do dyskusji stanowić będzie raport pt. ŚCIEŻKA PACJENTA Z PADACZKĄ W POLSCE - KIERUNKI OPTYMALIZACJI OPIEKI OPARTEJ NA WARTOŚCI ZDROWOTNEJ, opracowany przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz wybitnych klinicystów.

W opracowaniu zaprezentowano kluczowe dane nt. stanu opieki nad pacjentami z padaczką w Polsce, nowy model opieki oraz kierunki zmian systemowych, które pozwolą na zwiększenie wartości zdrowotnej.

Wypracowane w toku wielu miesięcy wnioski i rekomendacje są wyrazem gotowości środowiska do wdrażania zmian systemowych, bez których nie będzie możliwe zwiększenie dostępności i jakości opieki.

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2022 r. o godz. 14:00 w Centrum Prasowym PAP, przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.
Konferencja odbywa się również w formie hybrydowej i istnieje możliwość dołączenia online po wcześniejszej rejestracji pod linkiem: link.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego[1] i Polskiego Towarzystwa Epileptologii.


[1] W trakcie formalnego potwierdzania.