Konferencja „Możliwości poprawy opieki nad chorymi na raka jelita grubego w kontekście trendów epidemiologicznych i aspektów ekonomicznych”

6 lutego 2018 r. w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów Kliniki Gastrologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, odbędzie się konferencja prasowa pt.: „Możliwości poprawy opieki nad chorymi na raka jelita grubego w kontekście trendów epidemiologicznych i aspektów ekonomicznych”.

Gospodarzami konferencji będą dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz prof. nadzw. dr n. med. Michał Kamiński, Kierownik Centrum Profilaktyki Nowotworów w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Podczas spotkania odbędzie się debata ekspercka oraz zaprezentowany zostanie raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego pt. „Możliwości poprawy opieki nad chorymi na raka jelita grubego w kontekście trendów epidemiologicznych i aspektów ekonomicznych”, a także najistotniejsze wnioski i rekomendacje dotyczące zmian systemowych, których wdrożenie mogłoby poprawić sytuację chorych na raka jelita grubego.

W dyskusji wezmą udział:

 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, Kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
 • Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, pełnomocnik Dyrektora ds. Kształcenia Podyplomowego w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
 • prof. dr hab. n. med. Adam Dziki, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Andrzej Jacyna, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia,
 • Posłanka Anna Czech,
 • Poseł Tomasz Latos.

Podczas spotkania poruszone zostaną takie zagadnienia jak m.in.:

 • kierunki zmian w zakresie edukacji i profilaktyki pierwotnej i wtórnej,
 • działania systemowe prowadzące do poprawy w zakresie zachorowalności na raka jelita grubego,
 • dostęp do diagnostyki czy organizacja systemu w opiece szpitalnej,
 • dostęp do farmakoterapii zgodnej z polskimi i międzynarodowymi wytycznymi towarzystw naukowych,
 • sprawozdawczość i monitorowanie skuteczności postępowania.

Spotkanie będzie okazją do przedstawienia środowisku dziennikarskiemu i innym interesariuszom, najistotniejszych wniosków i rekomendacji dotyczących zmian systemowych, których wdrożenie mogłoby poprawić sytuację chorych na raka jelita grubego.