Konferencja „Nic nowego o nas bez nas"

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka weźmie udział w konferencji zorganizowanej w ramach prac sekcji „Ochrona zdrowia” Narodowej Rady Rozwoju, działającej jako gremium opiniodawczo-doradcze przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja pt. „NIC NOWEGO O NAS BEZ NAS. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce" z udziałem Prezydenta odbędzie się 14 lutego 2018 r. w Belwederze.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka wystąpi w roli moderatora debaty pt. Analiza wad i zalet rozwiązań zagranicznych oraz ocena możliwości ich przeniesienia na grunt polski. W dyskusji wezmą udział Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Samorządu, a także Rzecznik Praw Pacjenta.