Konferencja nMedycyna2018+ na Uczelni Łazarskiego

Instytut Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego zaprasza na konferencję nMedycyna2018+ - ogólnopolskie forum poświęcone nowym technologiom w medycynie.

Konferencja odbędzie się w piątek, 26 października 2018 o godzinie 10:00 na Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, sala 130).

Jest to pierwsze z cyklu spotkań naukowych, badawczych i dydaktycznych określających stan wiedzy medycznej i zaawansowania technik medycznych w obszarze technologii przemysłu 4.0. Jak zaznacza dr Piotr Zwoliński, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji nMedycyna2018+, kierownik Instytutu Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej na Wydziale Medycznym UŁa – nMedycyna (nowa medycyna) jest nową w bieżącym roku. Za rok będzie medycyną przeszłości. Tak szybkie i dynamiczne zmiany technologii są specyficznym wyzwaniem i nowym obowiązkiem lekarza i instytucji medycznych. Istnieje szeroko rozumiany etyczny obowiązek stosowania wszystkiego co przydatne – i szczególnie co nowe – jeśli to może przyczynić się do poprawy zdrowia pacjenta i jakości jego życia.

Program konferencji opiera się na sześciu kluczowych obszarach:

  • szybkie systemy komunikacji,
  • oprogramowanie i aplikacje,
  • rozwinięte urządzenia medyczne,
  • narzędzia sztucznej inteligencji,
  • narzędzia data mining,
  • inteligentna elektronika „wearables”.

Wydarzenie ma charakter otwarty. Do udziału zaproszeni są studenci, lekarze, fizycy, informatycy, cybernetycy, przedsiębiorcy, ludzie nauki i organizatorzy systemu ochrony zdrowia.

Równolegle odbędą się Targi start-upów oraz Hackathon, podczas którego lekarze i naukowcy z obszaru biologii, medycyny i fizyki zmierzą się z zadaniem stworzenia roboczej propozycji cyfrowego opisu zjawisk subiektywnych: bólu, węchu i lęku.

Partnerem Merytorycznym konferencji jest PwC.

Patronatem Honorowym konferencję objęło Ministerstwo Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska.

Patroni medialni to „Rzeczpospolita”, MEDtube i „Forum Akademickie”.

Poniżej przedstawiamy program konferencji:

10:00-10:30 dr n. med. Piotr Zwoliński, Fuzja telemedycyny i zastosowań sztucznej inteligencji - projekt NeuroTerminal 
10:30-11:00 prof. dr hab. n. fiz. Piotr Durka, Interfejsy mózg-komputer
11:00-11:30 Michael S. Czekajlo, MD, PhD, Systemy symulacji w nauczaniu medycyny
11:30-12:00 prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki, Przyszłość obrazowania
12:00-12:45 Prelegent firmy MedTronic, Innowacje w opiece nad pacjentami z udarem niedokrwiennym
12:45-13:45 Prelegent firmy IBM, Zastosowanie systemu IBM Watson w medycynie
14:30-15:00 Michał Kwieciński, menedżer w zespole Data Analytics, PwC, Przegląd zastosowań AI w medycynie i branży ochrony zdrowia. Omówienie wykorzystywanych metod na przykładzie rozpoznawania zapalenia płuc na zdjęciach RTG
15:00-15:30 ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski, Stan obecny i perspektywy rozwoju biosensorów
15:30-16:15 Technologie na rzecz wartości zdrowotnej - debata ekspercka

moderacja: dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
paneliści: prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, prof. dr hab. med. Jarosław Sławek, prof. nzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. dr hab. n. med. Agata Szulc, dr hab. n. med. Maciej Niewada.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie wydarzenia - www.nmedycyna.pl.