Konferencja prasowa pt.: „SZKOŁA, GMINA, SYSTEM – PARTNERSTWO PRZECIW EPIDEMII OTYŁOŚCI I CUKRZYCY”

W dniu 22 czerwca 2022 r. odbędzie się konferencja prasowa pt.:„SZKOŁA, GMINA, SYSTEM – PARTNERSTWO PRZECIW EPIDEMII OTYŁOŚCI I CUKRZYCY”. Spotkanie poświęcone będzie premierze raportu Cities Changing Diabetes (CCD) w Polsce i omówieniu rekomendacji, które z niego płyną. Koordynatorem badania, którego wyniki zostaną opublikowane w raporcie, był Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.