Konferencja „RODO w sektorze medycznym” na Uczelni Łazarskiego

W imieniu organizatorów – Polskiej Federacji Szpitali, Pracodawców Medycyny Prywatnej, Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz Kancelarii DZP,  prelegentów oraz partnerów wydarzenia mamy przyjemność zaprosić na konferencję  pt. „RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy”.

Od 25 maja 2018 r. obowiązywać zacznie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO). RODO wprowadza nowe obowiązki dla administratorów danych/podmiotów przetwarzających i nowe uprawnienia dla osób, których dane dotyczą.

Prawidłowe realizowanie zobowiązań wynikających z RODO jest niezwykle istotne, zabezpieczone będzie bowiem dotkliwymi sankcjami: cywilnymi, administracyjnymi, karnymi i zawodowymi. Podmioty z branży medycznej będą zobowiązane do przestrzegania przepisów RODO w pełnym zakresie począwszy od pierwszego dnia obowiązywania tego rozporządzenia. Specyfika branży medycznej, w szczególności przetwarzanie dużych ilości danych sensytywnych o stanie zdrowia oraz często niezadowalająca świadomość w zakresie ochrony danych, są źródłem istotnych wyzwań i zagrożeń w kontekście RODO, którym branża musi stawić czoła.

Konferencja „RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy będzie największym wydarzeniem dotyczącym ochrony danych medycznych w ochronie zdrowia, skupiającym największe liczące się organizacje branżowe, a także przedstawicieli strony publicznej.

Prelegentami i panelistami w ramach konferencji będą przedstawiciele strony publicznej (m.in. CSIOZ, Ministerstwo Cyfryzacji, czy GIODO)  i czołowi eksperci branżowi w dziedzinie prawa, IT oraz analizy ryzyka, gwarantujący wysoki poziom merytoryczny wydarzenia. 

W trakcie konferencji:

  • przedstawimy do konsultacji publicznych pierwszą wersję kodeksu branżowego dot. przetwarzania danych medycznych, o którym mowa w art. 40 RODO, przygotowanego przez szeroką koalicję interesariuszy – celem kodeksu ma być przedstawienie jasnych wskazówek interpretacyjnych dotyczących wdrożenia i stosowania RODO, które przełożyć się mają na zwiększenie bezpieczeństwa prawnego.
  • będziemy dyskutować o dotychczasowych doświadczeniach z wdrożenia RODO w różnych placówkach medycznych, wspólnie z przedstawicielami strony publicznej omówimy największe i najczęstsze wyzwania oraz problemy związane z wdrożeniem RODO, ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne i specyfikę branży medycznej.
  • zastanowimy się również nad tym, na co jeszcze zwrócić uwagę i co można zrobić na 2 miesiące przed rozpoczęciem obowiązywania RODO („RODO last minute”).

Pełny program konferencji dostępny jest TUTAJ.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne i jest możliwe po dokonaniu rejestracji na stronie www.rodowzdrowiu.pl oraz po uzyskaniu potwierdzenia od organizatorów (w osobnym mailu).  

Ze względu na ograniczenia lokalowe obowiązuje kolejność zgłoszeń. Obowiązuje również limit – do 2 osób z jednej organizacji.

Spotkanie odbędzie się 14 marca 2018 r., na Uczelni Łazarskiego, przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie.

Wszelkie informacje o konferencji są dostępne na stronie wydarzenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@rodowzdrowiu.pl

Serdecznie zapraszamy!