Konferencja XX-lecie Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych

18 marca 2019 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja związana z obchodami XX-lecia Powszechnego Systemu Ubezpieczenia Społecznego.

Dyskusje panelowe poświęcone będą ewolucji systemu ubezpieczeń, podsumowaniu wpływu NFZ na efektywność systemu ochrony zdrowia oraz pozycji pacjentów w obecnym systemie i ich oddziaływania na jego kształt.

Wydarzenie zgromadzi osoby, które w przeszłości i obecnie związane były z tworzeniem, formowaniem i działaniem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wydarzenie objął patronatem Minister Zdrowia. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego poprowadzi spotkanie.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.