Konferencja „Zmiany w Ochronie Zdrowia”

Już 22 września odbędzie się ogólnopolska konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia, organizowana przez Wolters Kluwer Polska oraz Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Tegoroczna, druga edycja przebiegać będzie pod hasłem „Transformacja systemu – jakość i bezpieczeństwo”. Przyjęta przez organizatora formuła to wersja online.

Wystartowały zapisy na konferencję Zmiany w Ochronie Zdrowia, organizowaną przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Wydarzenie odbędzie się 22 września w formule online.

Tegoroczna, druga edycja przebiegać będzie pod hasłem „Transformacja systemu – jakość i bezpieczeństwo”.

Konferencja będzie okazją do eksperckiej dyskusji na temat planowanych zmian w ochronie zdrowia i transformacji systemu w kierunku systemu premiującego wdrażanie rozwiązań projakościowych. Podczas dyskusji panelowych zapytamy ekspertów, jakich zmian mogą spodziewać się podmioty lecznicze w związku z ustawą o zarządzaniu jakością w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwem pacjenta oraz ustawą o rozwoju i reformie podmiotów szpitalnych. Dowiemy się, w jaki sposób strategia „Zdrowa Przyszłość” wpłynie na krajowy system ochrony zdrowia w kolejnych latach. Podsumujemy także bilans zysków i strat związanych z pandemią COVID-19 i zastanowimy się, w jaki sposób wpłynęła ona na placówki ochrony zdrowia i jakie zmiany na nich wymusiła.

Konferencja jest bezpłatna i adresowana do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, instytucji rządowych i samorządowych.

W trakcie konferencji odbędą się cztery debaty:

1. Mechanizmy równoważenia i odporności systemu – jak wyjść z pandemicznego załamania ku zdrowej przyszłości?

2. Model organizacji i finansowania ochrony zdrowia

 · Sesja 1: System podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego – co powinniśmy mieć gwarantowane na poziomie lokalnym?

 · Sesja 2: System lecznictwa szpitalnego – wielka reforma czy kosmetyczne zmiany?

3. Transformacja technologiczna

 · Sesja 1: Transformacja cyfrowa – e-zwolnienie, e-recepta, e-skierowanie, IKP, EDM. I co dalej?

 · Sesja 2: Poprawa jakości i bezpieczeństwa w oparciu o wiarygodne dane – technologie na rzecz wspierania procesów zarządczych.

4. Czy NFZ powinien oceniać jakość?

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji rządowych, jak również przedstawiciele świadczeniodawców, samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Na zakończenie konferencji, podczas uroczystej gali, poznamy Laureatów IV edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Leaders of VBHC.

Patronatu wydarzeniu udzielili: Rzecznik Praw Pacjenta, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Polska Federacja Szpitali, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Prawo.pl, Magazyn Pielęgniarki i Położnej.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest partnerem strategicznym wydarzenia.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego  jest partnerem merytorycznym wydarzenia.

Więcej informacji i zapisy na konferencję na stronie: www.konferencja.liderzy-zmian.pl