Konferencja „Zmiany w Ochronie Zdrowia. Transformacja systemu w kierunku płacenia za wyniki – Value Based Healthcare w praktyce”

Konferencja, organizowana przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, odbędzie się 19 marca 2020 r. w Radisson Collection Hotel w Warszawie.

Wydarzenie będzie okazją do eksperckiej dyskusji na temat koniecznych zmian systemowych i zarządczych, umożliwiających skuteczną transformację polskiego systemu ochrony zdrowia w system oparty na wartości.

Konferencja jest bezpłatna i adresowana do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, instytucji rządowych i samorządowych.

Podczas debat i prelekcji eksperci poruszą tematy istotne z punktu widzenia zwiększenia skuteczności leczenia oraz zaprezentują dobre praktyki we wdrażaniu zmian nakierowanych na budowanie wartości zdrowotnej oraz poprawę doświadczeń pacjenta.

Tegoroczna edycja przebiegała będzie w dwóch równoległych ścieżkach tematycznych. Podczas sesji eksperckiej będziemy rozmawiali z zaproszonymi autorytetami rynku zdrowia na temat budowy rozwiązań systemu opieki zdrowotnej opartych o wartość. Prelegenci podejmą tematy jakości świadczeń, płacenia za wyniki w profilaktyce i leczeniu, monitorowania efektów leczenia oraz zarządzania kapitałem ludzkim. W trakcie sesji dobrych praktyk zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania podmiotami medycznymi.

Jako uzupełnienie ścieżek tematycznych zaplanowane zostały dyżury ekspertów, podczas których można będzie skonsultować indywidualne problemy oraz zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami dla rynku medycznego.

Na zakończenie konferencji, podczas uroczystej gali, poznamy Laureatów Konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC.

Więcej informacji o konkursie i konferencji można znaleźć na stronie:  www.konferencja.liderzy-zmian.pl