Konkurs „FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców systemu ochrony zdrowia”

Rusza konkurs dla studentów oraz osób zainteresowanych tematem zarządzania w ochronie zdrowia.

Założeniem konkursu jest przygotowanie rekomendacji zmian w wybranym obszarze ochrony zdrowia na bazie najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach europejskich ujętych w Indeksach FutureProofing Healthcare (Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia, Indeks Stwardnienia Rozsianego, Indeks Raka Piersi). Przed uczestnikami konkursu stoi zadanie opracowania pracy w dowolnej formie, która będzie opierać się na wyborze kraju, będącego liderem w wybranym parametrze lub mierniku Indeksu oraz prezentacji zastosowanych przez niego rozwiązań, dzięki którym osiągnął wysoką pozycję w rankingu. Wybrane do opisu zagadnienie powinno być rozwiązaniem wzorcowym, rekomendowanym do wdrożenia w Polsce – musi więc być dopasowane do polskich realiów.
Praca konkursowa powinna zostać przygotowana indywidualnie lub w dwuosobowym zespole.
Konkurs trwa od 1 października do 10 listopada br. 
Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową, w której skład weszli:

  • prof. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
  • prof. Ewelina Nojszewska  –  Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  • prof. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny,
  • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego
  • Wiktor Janicki – Dyrektor Generalny Roche Polska.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody – tablety Samsung Galaxy Tab lub Huawei MediaPad oraz możliwość opublikowania fragmentu swojej pracy w mediach.
Nazwiska laureatów  konkursu zostaną ogłoszone podczas III Kongresu Ekonomii dla Zdrowia organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Podczas tego samego kongresu osoba, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie, będzie miała możliwość jej zaprezentowania. Kongres odbędzie się 20 listopada 2020 r.  
Organizatorem konkursu jest Roche Polska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uczelnia Łazarskiego.
Patronatu medialnego udzieliły: Dziennik Gazeta Prawna, Radio Kampus, magazyn Perspektywy, medexpress.pl, politykazdrowotna.pl, cowzdrowiu.pl, dlastudenta.pl. 
  
Zgłoszenia konkursowe należy przesłać na adres: konkurs@futureproofinghealthcare.com.
Więcej informacji na: https://futureproofinghealthcare.com/konkurs

System ochrony zdrowia to skomplikowany obszar, wymagający strategicznego zarządzania i łączący wiele elementów, gospodarujący ogromnymi zasobami finansowymi. Jego sprawne funkcjonowanie jest ważne dla każdego, gdyż wszyscy jesteśmy jego uczestnikami – zarówno pracownicy służby zdrowia, dostawcy, jak i pacjenci. Poprzez konkurs pragniemy zainteresować młodych ludzi tematyką zarządzania w ochronie zdrowia, promować rozwój kariery w tym obszarze oraz aktywny udział w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, dobrych praktyk, które zwiększą efektywność tej szczególnej sfery mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z Indeksami oraz poszczególnymi miernikami parametrów oceny na stronie www.FutureProofingHealthcare.com oraz dyskusji na temat Indeksów na portalu lub Twitterze @FuturePrfHlthPL