Koszty związane z opieką nad pacjentami z chorobami otępiennymi wynoszą ponad 11 mld zł rocznie

W ramach Europejskiego Dnia Mózgu odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano raport pt. „Choroba Alzheimera - wyzwanie zdrowotne oraz ekonomiczne obciążenie w starzejącym się społeczeństwie”. Partnerem publikacji jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Problem starzejącego się społeczeństwa dotyka coraz więcej krajów, w tym również Polski, i z roku na rok przybiera na sile. Narastające zjawisko „silver tsunami” powoduje, że coraz większym problemem stają się schorzenia, których częstotliwość występowania rośnie wraz z wiekiem, stawiając nowe wyzwania dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Szacuje się, że w Polsce chorobą Alzheimera może być dotkniętych nawet ponad 580 tys. osób. Jak wynika z prognoz dla naszego kraju, już w 2050 roku liczba osób w wieku senioralnym z demencją może wynosić ponad 1,7 mln osób, z czego demencja spowodowana chorobą Alzheimera może dotyczyć nawet ponad 1,2 mln osób.

Choroba Alzheimera stanowi poważne wyzwanie dla polityki zdrowotnej, gdyż wpływa na funkcjonowanie wszystkich członków rodziny chorego i jego bliskich. Statystyki wskazują, że w Polsce około 92% osób z chorobą Alzheimera przebywa pod opieką rodziny.

Koszty bezpośrednie i pośrednie choroby Alzheimera są ogromne. Łączne roczne koszty wynoszą̨ ponad 11 mld złotych. W tek kwocie uwzględnione są zarówno koszty medyczne i niemedyczne, ponoszone przez pacjentów i ich opiekunów, które wynoszą niemal 5,4 mld, a także koszty pośrednie, ponoszone w związku z utraconą produktywnością pacjentów oraz utraconymi dochodami ich opiekunów, łącznie dając sumę 5,7 mld zł.

Eksperci podkreślali, że do 2025 roku powinien być w Polsce wprowadzony Narodowy Plan Alzheimerowski. „Musimy sobie uzmysłowić, jak istotne jest podjęcie zdecydowanych kroków, budujących dobrze zorientowany i zorganizowany system opieki zdrowotnej oraz system opieki społecznej, który będzie zagospodarowywał potrzeby zarówno pacjentów, jak i ich opiekunów” - powiedziała dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Raport do pobrania: www.pexps.pl/files/upload/files/ZZZZZ_08_03_2022_RAPORT%20PEX_FINAL.pdf