Krytycznym sektorem onkologii zajmuje się co czwarty startup

Pojawiły się pierwsze wyniki III edycji raportu „Top Disruptors in Healthcare – przegląd innowacyjnych startupów medycznych w Polsce”. Patronem ogólnodostępnej publikacji jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Startupy, które chciałyby wziąć udział w raporcie, zapraszamy do kontaktu. Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi mija 9 maja 2022 r.

Znamy pierwsze wyniki raportu „Top Disruptors in Healthcare – przegląd innowacyjnych startupów medycznych w Polsce”, opracowywanego przez zespół Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali oraz spółkę wZdrowiu. Celem publikacji jest zebranie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych na rynku, a także pomoc w zawieraniu efektywnych partnerstw między startupami i firmami medycznymi a inwestorami, placówkami medycznymi i końcowymi klientami.

Jak wynika z raportu, do najczęstszych obszarów działania polskich startupów należą onkologia (24%), kardiologia (22%) i medycyna rodzinna (20%). Równie znaczącym i rosnącym w ostatnich latach obszarem jest psychiatria (19%), jako że zwiększa się zainteresowanie tym rynkiem i potrzeba Polaków w kwestii dbania o swoje zdrowie psychiczne. Wpływ na to mogła mieć m.in. pandemia COVID-19, która wzmagała poczucie odosobnienia w trakcie lockdownu.

Według wszystkich analiz, rośnie rozbieżność pomiędzy potrzebami w obszarze zdrowia, a dostępnością konkretnych świadczeń i zasobów w Europie. Raport Top Disruptors in Healthcare świetnie zaś pokazuje, jak na te pilne potrzeby odpowiadają polscy innowatorzy. Już sam fakt, że krytycznym sektorem onkologii zajmuje się co czwarty startup, jest znamienny - ocenia Natalia Świrska - Załuska, Startup Program Manager, OVHcloud CEE. - W OVHcloud z uwagą śledzimy śmiałe wizje i pionierskie rozwiązania, które pomagają niwelować potężną lukę pomiędzy potrzebą a podażą. To więcej niż potrzebny raport.

W zeszłorocznej edycji raportu, 55% badanych wskazywało telemedycynę jako główny obszar działań, a sztuczną inteligencję (45%) jako kolejny. Był to istotny przyrost w stosunku do roku 2020, kiedy to tylko 30% startupów deklarowało rozwijanie rozwiązania opartego na AI. Dane te prezentują się interesująco w zestawieniu z tegoroczną edycją raportu, w której najwięcej startupów (47%) zadeklarowało, że ich rozwiązanie działa w sektorze AI/machine learning. W następnej kolejności wskazywały medical devices (39%), telemedycynę (37%) oraz samodzielną aplikację IT (35%). Wskazuje to na rosnącą popularność oferowania usług i produktów wspomaganych przez sztuczną inteligencję, co nie dziwi w obliczu gwałtownego zwiększania się dostępnych algorytmów AI na świecie – w ciągu ostatnich 5 lat liczba ta podniosła się aż 10 razy.

Największe różnice względem poprzednich edycji raportu, pojawiły się w poziomie finansowania. W 2020 i 2021 r. najczęściej pozyskiwane przez startupy finansowanie było na poziomie 1-2 mln zł. Mogła mieć na to wpływ popularność programów grantowych, takich jak 01.01.02 POPW, czy też funduszy inwestycyjnych BRIdge Alfa. W tegorocznej edycji raportu, startupy najczęściej wskazywały, że ich finansowanie wynosiło od 2-5 mln zł. To zaś może wskazywać na rozwój ich poziomu zaawansowania.

Z pozostałą częścią statystyk oraz końcowymi wynikami będzie można zapoznać się po oficjalnej publikacji raportu w czerwcu br. podczas międzynarodowej konferencji „AI w zdrowiu”. Partnerami głównymi raportu są PZU Zdrowie, AstraZeneca, Google for Startups oraz OVHcloud. Partnerem wspierającym jest Kancelaria DZP. Startupy, chętne do udziału w III edycji raportu, zapraszamy do kontaktu. Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi mija 9 maja 2022 r.

Link do formularza znajduje się TUTAJ.