Leczenie otyłości. Dobre praktyki, czyli jakie?

8 grudnia br. odbędzie się konferencja organizowana przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, w trakcie której zostaną zaprezentowane dobre praktyki międzynarodowe w zakresie profilaktyki i leczenia choroby otyłościowej.

 

Podczas spotkania eksperci zaprezentują najciekawsze wnioski z badania na temat profilaktyki i leczenia otyłości w dwunastu wybranych krajach Europy i nie tylko. Będą one wstępem do dyskusji na temat kluczowych założeń dla strategicznego planu na rzecz prewencji i leczenia choroby otyłościowej w Polsce.

W trakcie konferencji zostanie również oficjalnie powołana nowa interdyscyplinarna Koalicja Ekspertów, której celem będzie stworzenie rekomendacji kluczowych działań zmierzających do stworzenia systemu profilaktyki i leczenia otyłości w Polsce.

W spotkaniu wezmą udział:

  • dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka - dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego,
  • Marta Pawłowska - ekspert promocji zdrowia i profilaktyki chorób, MBA,
  • prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański - prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości,
  • dr hab. n. med. Michał Brzeziński - Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • dr n. med. Jakub Gierczyński - ekspert ochrony zdrowia, MBA,
  • Igor Grzesiak - wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
  • Dariusz Poznański - dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Konferencja prasowa pt. „Prezentacja dobrych praktyk międzynarodowych w zakresie profilaktyki i leczenia choroby otyłościowej” odbędzie się 8 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w Centrum Prasowym PAP, przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie. Transmisja na żywo na stronie: www.zdrowie.pap.pl