MBA w Ochronie Zdrowia – rozpocznij studia już teraz!

Nie trzeba czekać aż do jesieni, aby rozpocząć prestiżowy program MBA w Ochronie Zdrowia. Właśnie trwa rekrutacja na kolejną edycję studiów, realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Pierwsze zajęcia odbędą się już w marcu.

Modułowy charakter programu MBA w Ochronie Zdrowia, realizowanego we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, pozwala słuchaczom elastycznie do swoich zainteresowań i ścieżki kariery kształtować zakres studiów, które gwarantują poziom analogiczny do najlepszych europejskich i amerykańskich ośrodków akademickich na najwyższym poziomie naukowym.

  • Program MBA w Ochronie Zdrowia przygotowuje do nowoczesnego zarządzania podmiotami leczniczymi działającymi, zarówno w systemie lecznictwa otwartego, jak również szpitalnego na różnych szczeblach hierarchii tych organizacji.
  • Struktura programu pozwala także na wzmocnienie kompetencji kluczowych dla rozwoju kariery w instytucjach administracji centralnej i samorządowej odpowiedzialnych za organizację i nadzór nad ochroną zdrowotną, ale także w przedsiębiorstwach wytwarzających dobra i usługi wykorzystywane w opiece medycznej.
  • Wyróżnieniem programu jest kadra wykładowców, wśród której ponad 95% stanowią praktycy prawa i zarządzania w sektorze ochrony zdrowia oraz wybitni akademicy, z doświadczeniem badawczym i szkoleniowym w sektorze zdrowia.
  • Zajęcia realizowane w ramach studiów kładą nacisk na aspekt praktyczny, tak aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia.
  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. poz.2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 „Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego ma jedną z najszerszych na rynku ofertę programów MBA w pełni profilowanych branżowo. Program MBA w Ochronie Zdrowia, realizowany od ponad 10 lat, a od tego roku certyfikowany nie tylko przez naszą uczelnię, ale także Gdański Uniwersytet Medyczny i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to potwierdzenie najwyższych kompetencji oraz odpowiedzialnego, wizjonerskiego przywództwa, które jest warunkiem niezbędnym do wdrażania odważnych zmian w funkcjonowaniu sektora ochrony zdrowia” – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego.

Więcej informacji o programie MBA w Ochronie Zdrowia znajduje się TUTAJ.

Rekrutacja trwa do 16 marca 2022 roku i odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 501 622 513, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl