MBA w ochronie zdrowia wśród laureatów Rankingu szkół kształcących menedżerów zdrowia

Program MBA w ochronie zdrowia znalazł się na III miejscu ogólnopolskiego Rankingu szkół kształcących menedżerów zdrowia w kategorii kształcenie podyplomowe. Organizatorem zestawienia jest wydawnictwo Termedia, wydawca magazynu „Menedżer Zdrowia”.

Program MBA w ochronie zdrowia jest realizowany na Uczelni Łazarskiego nieprzerwanie już do 2010 r. Studia obejmują kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia, a poszczególne moduły tematyczne koncentrują się na obszarach ekonomii, finansów i zarządzania.

„Opracowując program studiów MBA w ochronie zdrowia zaprosiliśmy do współpracy wykładowców z dużą wiedzą systemową z poziomu resortu, administracji, NFZ, szpitali, a także wybitnych badaczy tego sektora. Dzięki tak skomponowanej kadrze na zajęciach stwarzamy możliwość wymiany doświadczeń i konfrontacji praktyki z najnowszą wiedzą” – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i kierownik programu MBA w ochronie zdrowia.

Studia mogą być realizowane zarówno w formule pełnego programu MBA, jak i niezależnych szkoleń menedżerskich. Po zaliczeniu trzech wybranych kursów specjalistycznych, modułu podstawowego oraz modułu dyplomowego absolwent uzyskuje dyplom MBA. Słuchacze mogą wybrać trzy specjalistyczne kursy pośród pięciu propozycji: Prawo ochrony zdrowia, Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia, Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego, Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej. Taka elastyczność pozwala każdemu indywidualnie komponować swoją ścieżkę rozwoju według własnych preferencji i możliwości.

„Przygotowujemy do rozwiązywania bieżących problemów w codziennej pracy zawodowej, więc w toku kształcenia nie ograniczamy się do formuły tradycyjnych wykładów, lecz proponujemy także warsztaty, analizy przypadków czy gry symulacyjne. Na zajęciach tworzymy przestrzeń do poszukiwania inspiracji, weryfikacji swoich pomysłów i otwarcia się na innowacyjne rozwiązania. Stawiamy także na warsztat przywództwa, networking oraz budowanie kapitału relacji” – dodaje dr Gałązka-Sobotka.

Zestawienie powstało na podstawie ankiet opracowanych przez zespół ekspertów i wypełnionych przez placówki kształcące w obszarze zdrowia. Nadsyłane odpowiedzi były także wybiórczo weryfikowane przez współpracujących z wydawnictwem specjalistów. Sondaż zawierał m.in. pytania o kategorię naukową przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017 r., procentowy udział wykładów i ćwiczeń w toku edukacji czy maksymalną liczebność grupy.

Podsumowanie zestawienia dostępne jest na stronie Organizatora.