Międzynarodowa Konferencja „HB-HTA w Polsce – już jest!”

Już 7 czerwca odbędzie się międzynarodowa konferencja „HB-HTA w Polsce – już jest!”. Spotkanie w gronie znamienitych ekspertów będzie swoistym zwieńczeniem wieloletniego projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, realizowanego przez Konsorcjum naukowo-badawcze: NFZ – Uczelnia Łazarskiego – Narodowy Instytut Kardiologii.

Na spotkaniu omawiana będzie strategia wdrażania modelu HB-HTA, metodyka i funkcjonowanie jednostki HB-HTA. Doświadczeniami z pilotażu HB-HTA podzielą się z nami podmioty biorące w nim udział. Program spotkania uzupełni wyjątkowy panel dyskusyjny, spodziewani są również cenni dla projektu goście zagraniczni.

Projekt HB-HTA-PL jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Konferencja odbędzie się w formie on-site, 7 czerwca (wtorek) 2022 r. o godz. 10:00 w Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

Wydarzenie będzie również dostępne na żywo na stronie projektu, znajduje się tam również program:

https://hbhta.pl/konferencja-naukowa/