Naczelna Izba Lekarska nowym partnerem Uczelni Łazarskiego

27 marca 2024 r. odbyło się oficjalne podpisanie umowy ramowej o współpracy pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej a Uczelnią Łazarskiego. Mając na uwadze dążenie do wsparcia najwyższych standardów w obszarach kształcenia i organizacji systemu ochrony zdrowia, porozumienie uwzględnia m.in. stałą współpracę ekspercką pomiędzy ośrodkami oraz realizowanie nowych projektów edukacyjnych, badań, analiz i szkoleń.

Uczelnię Łazarskiego reprezentowali dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego - dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, zaś Naczelną Radę Lekarską Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia - dr Artur Drobniak.

Współpracujemy od dawna, lecz podpisanie porozumienia pozwoli na zacieśnienie więzi na płaszczyźnie badawczej, edukacyjnej oraz systemowej. W Centrum Kształcenia Podyplomowego mamy jedną z najszerszych na rynku ofertę studiów oraz programów MBA dla osób związanych z rynkiem ochrony zdrowia. W Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowie prowadzimy analizy i tworzymy rozwiązania wzmacniające zdolność systemu do wzrostu wartości zdrowotnej. Zarówno Uczelnię Łazarskiego jak i Naczelną Izbę Lekarską łączy wspólny cel – rozwój odważnych liderów odpowiedzialnych za wdrażanie zmian w funkcjonowaniu sektora ochrony zdrowia w Polsce oraz poprawa jego jakości i efektywności w oparciu o dialog i współpracę wielu interesariuszy – komentuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. 

Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia (COBIK NIL) to swego rodzaju hub, otwierający przestrzeń do współpracy z nauką, sektorem publicznym, biznesem. Wspólne projekty i łączenie sił mają wspierać rozwój innowacji usprawniających system ochrony zdrowia, ułatwiających pracę lekarzom i podnoszących jakość opieki medycznej dla pacjentów. Liczę na to, że razem z Uczelnią Łazarskiego zbudujemy szereg rozwiązań pozwalających na usprawnienie ochrony zdrowia na terenie naszego kraju, bazując na najlepszych praktykach międzynarodowych zorientowanych na wzrost wartości zdrowotnej  i poprawę środowiska pracy personelu medycznego – podkreśla dr Artur Drobniak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia.

W ramach porozumienia, we współpracy z ekspertami obydwu ośrodków, strony przeprowadziły działania promocyjne w związku z uruchomieniem I edycji programu MBA Healthcare Innovation & Technology - MBA HIT. To pierwszy wspólny projekt edukacyjny, który zakończył się dużym sukcesem.