Naczelna Izba Lekarska wspiera ogólnopolskie badanie „Lekarz przyszłości”

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej objął honorowy patronat nad ogólnopolskim badaniem „Lekarz przyszłości”. Celem inicjatywy jest stworzenie obrazu modelu pracy polskiego lekarza i lekarki dzisiaj oraz prognoza, jak będzie się on zmieniał w przyszłości. Organizatorem przedsięwzięcia jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Niesamowity rozwój zaawansowanych technologii pozwala nam określić kierunek zmian w medycynie przyszłości. Wciąż jednak za mało mówi się o roli lekarza, jego potrzebach i oczekiwaniach względem zmieniającej się rzeczywistości. To badanie stawia na pierwszym miejscu lekarza właśnie.

Badanie koncentruje się analizie zmian i trendów wpływających na ewolucję systemu pracy lekarza, relacje lekarzy
z pacjentami, a także na kompetencjach potrzebnych w nowych warunkach i źródłach satysfakcji i frustracji z pracy.

Aby wziąć udział w badaniu, wystarczy wejść na stronę lekarzprzyszlosci.lazarski.pl i wypełnić dostępną tam krótką i anonimową ankietę. Wyniki badania zostaną opublikowane w raporcie „Lekarz przyszłości” oraz zaprezentowane na webinarze, podczas którego autorzy i zaproszeni eksperci szczegółowo omówią i podsumują kluczowe wnioski.

Organizatorem badania jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, partnerem Wolters Kluwer, globalny lider w profesjonalnej informacji, oprogramowaniu i usługach dla sektora opieki zdrowotnej. Patronami medialnymi są Prawo.pl oraz Świat Lekarza.