Niebawem rusza rekrutacja na pierwszy i nieodpłatny program MBA dla branży biomedycznej*

Od 15 stycznia będzie można rekrutować na pierwszą edycję programu finansowanego ze środków budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych. Kierunek MBA Healthcare Innovation & Technology - MBA HIT jest unikatową w swym zakresie ofertą na polskim rynku szkolnictwa podyplomowego, ponieważ rozwija i systematyzuje kompleksową wiedzę w zakresie tworzenia i wdrażania nowych technologii i innowacji w medycynie – od idei do komercjalizacji.

W toku opracowywania programu przeprowadzono liczne konsultacje, w których udział wzięli eksperci reprezentujący wyróżniające się na rynku med-tech firmy, aktywnie tworzące i rozwijające innowacje medyczne na arenie międzynarodowej. Wiedza i doświadczenie ekspertów partycypujących w konsultacjach potwierdziły ogromne zapotrzebowanie na utworzenie zaawansowanego programu kształcenia menedżerskiego, który obejmuje pełen cykl tworzenia innowacji i nowych technologii, od idei do komercjalizacji, uwzględniający tematykę zarządzania projektami badawczymi oraz badaniami klinicznymi.

Przesłanką do utworzenia programu jest nie tylko globalna rywalizacja w tworzeniu nowych technologii medycznych, do której coraz chętniej włącza się Polska, ale również galopujące wyzwania zdrowotne. Szybkie tempo starzenia się społeczeństw państw wysoko rozwiniętych oraz wysoka zapadalność na choroby cywilizacyjne zmuszają do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pozwolą skuteczniej i efektywniej zaspakajać rosnące potrzeby zdrowotne. MBA HIT to pierwszy i nieodpłatny program w Polsce dla przedsiębiorczych liderów i ekspertów zdolnych do zarządzania w dynamicznym sektorze ochrony zdrowia - komentuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, kierownik programu MBA HIT.

Partnerem programu MBA HIT jest NIL IN - Sieć Lekarzy Innowatorów.

I etap rekrutacji trwa do 2 lutego 2024 r.

Więcej informacji o nowym programie znajduje się TUTAJ.

*Program MBA HIT jest opracowany i realizowany przez Uczelnię Łazarskiego w ramach projektu pn. „Kompetencje na rzecz rozwoju innowacyjnego sektora ochrony zdrowia. Innowacje i technologie kluczem do wzrostu wartości zdrowotnej i budowy zrównoważonego systemu”, na podstawie umowy nr 2023/ABM/06/00010 – 00. Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu nr ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych.