Nowe szkolenia z zakresu ochrony zdrowia: Aktywni w tworzeniu prawa oraz Warsztaty legislacyjne

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na dwa nowe szkolenia adresowane do osób pracujących lub zaczynających pracę związaną z prawnymi aspektami ochrony zdrowia, zarówno w urzędach, ministerstwie czy też jako przedstawiciele organizacji społecznych.

Warsztaty odpowiadają na potrzeby osób, w których pracy niezbędna jest znajomość zasad tworzenia i przyjmowania aktów prawnych, a także wiedza o przebiegu samego procesu legislacyjnego. Szczególny nacisk w programach położono na pomijany problem tworzenia regulacji wewnętrznych i aktywnego udziału w konsultacjach oraz uzgodnieniach projektów aktów normatywnych.

  • Aktywni w tworzeniu prawa – 11-12 maja oraz 22-23 maja 2019 r.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu rządowego procesu legislacyjnego, jaki i gwarancji ustrojowych w zakresie dostępu do informacji o trwających pracach legislacyjnych i udziału w konsultacjach publicznych. Główny nacisk w programie warsztatów położono na budowę kompetencji miękkich, zwiększających zdolności do aktywnego udziału w procesie tworzenia prawa, przede wszystkim efektywnego uczestnictwa w konsultacjach publicznych oraz pracach komisji i podkomisji sejmowych. Ponadto celem warsztatów jest także poszerzenie i uporządkowanie wiedzy słuchaczy w zakresie konstytucyjnych wymogów dotyczący sporządzania aktów normatywnych. Wykładowcy są wieloletnimi praktykami pracującymi w Rządowym Centrum Legislacji, w urzędach centralnych i NFZ, na co dzień tworzącymi akty normatywne. Szkolenie ma charakter warsztatowy, nie teoretyczny. Więcej informacji, a także program szkolenia dostępne są TUTAJ.

  • Warsztaty legislacyjne: tworzenie aktów prawnych w ochronie zdrowia – 8-9 czerwca oraz 15-16 czerwca 2019 r.

Warsztaty mają na celu podniesienie przede wszystkim kompetencji praktycznych słuchaczy związanych z prawidłowym tworzeniem całych aktów prawnych i projektowaniem poszczególnych rodzajów przepisów. Główny nacisk w programie warsztatów położono na budowę kompetencji twardych, zwiększających umiejętności słuchaczy w zakresie tworzenia prawa. Warsztaty mogą być samodzielnym szkoleniem rozwijającym już posiadane przez słuchacza kompetencje w zakresie tworzenia przepisów prawnych albo stanowić uzupełnieni warsztatów „Aktywni w tworzeniu prawa”, które skupiają się na budowie kompetencji miękkich związanych z efektywnym opiniowaniem aktów normatywnych i skutecznym, negocjacyjnym sposobem prowadzenia konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Wykładowcy są wieloletnimi praktykami pracującymi w Rządowym Centrum Legislacji, w urzędach centralnych i NFZ, na co dzień tworzącymi akty normatywne. To szkolenie również ma charakter warsztatowy, a nie teoretyczny. Więcej informacji, a także program szkolenia dostępne są TUTAJ.

Zapisów można dokonać za pośrednictwem formularza.