O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Odpowiedzialność za algorytmy, zastosowanie AI w podmiocie leczniczym, aspekty biznesowe i technologiczne, współpraca ze startupami i wreszcie rola blockchain w zdrowiu – to główne tematy drugiej edycji konferencji „AI w zdrowiu”, która odbędzie się już 14 czerwca. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest członkiem Koalicji AI w Zdrowiu i sprawuje patronat nad konferencją oraz dokumentami, które zostaną zaprezentowane w trakcie wydarzenia.

 

Konferencja „AI w zdrowiu” jest odpowiedzią na zataczające coraz szersze kręgi zmiany technologiczne w obszarze sztucznej inteligencji, które mają również transformacyjny wpływ na system ochrony zdrowia, rozwój badań naukowych i opiekę nad pacjentem. 

Podczas konferencji AI w zdrowiu zostaną zaprezentowane dwa bardzo ważne dla sektora ochrony zdrowia dokumenty.

Pierwszy z nich to wypracowana przez Koalicję AI w zdrowiu, partnerów i inne podmioty – również w wyniku konsultacji społecznych – Biała Księga „AI w praktyce klinicznej”.

- „Biała Księga AI w praktyce klinicznej” to samoregulacja branży, która będzie wskazywała proponowane kierunki odpowiedzi i możliwe rozwiązania mogące przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i jakości stosowania AI, a w efekcie do budowania zaufania do tej technologii. Ma mieć wymiar jak najbardziej praktyczny, dzięki czemu będzie przekładać się na możliwe do wdrożenia sposoby postępowania – zapewnia inicjatorka samoregulacji Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, Liderka Koalicji AI w zdrowiu.

Drugi z dokumentów, który będzie miał swoją premierę podczas konferencji AI w zdrowiu to Raport „Top Distruptors in Healthcare”, inwentaryzujący polski rynek startupów w obszarze life science.

Konferencja AI w zdrowiu odbędzie się w formule stacjonarnej w Crowne Plaza Warsaw – The Hub, skąd będzie transmitowana za pomocą specjalnej platformy streamingowej. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy zarejestrować się pod adresem: https://aiwzdrowiu.pl/konferencja-ai-w-zdrowiu/

Organizatorem wydarzenia jest Koalicja AI w zdrowiu, zaś współorganizatorami – Polska Federacja Szpitali, zespół ekspertów wZdrowiu oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z HeartBit 4.0.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest członkiem Koalicji AI w Zdrowiu i sprawuje patronat nad konferencją oraz dokumentami, które zostaną zaprezentowane w trakcie wydarzenia.