Obrady Kapituły Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia

4 marca odbyło się spotkanie Jury Preselekcyjnego i Kapituły Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia.

W III edycji konkursu szpitale i placówki medyczne zgłosiły aż 56 projektów w kategoriach:

  • Zarządzanie jakością,
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim,
  • Organizacja przyjazna pacjentowi,
  • Skuteczna profilaktyka i edukacja.

Zgłoszone projekty miały wysoki poziom merytoryczny, przez co dyskusja była bardzo gorąca. Po długiej debacie Jury i Kapituła zdecydowały, że ostatecznego wyboru nominowanych i zwycięzców ogłosi 10 marca 2020 r. 

Konkurs, organizowany przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, jest bezpłatny i był dla wszystkich podmiotów leczniczych, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i poprawę doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC). Zgłoszenia można było składać do 7 lutego 2020 r.

Więcej informacji znaleźć można na stronie konkursu.