Od projektu badawczego do uruchomienia unikatowego w skali kraju kierunku studiów podyplomowych

Szpitalna ocena technologii medycznych, czyli Hospital Based HTA, od lat wykorzystywana przez szpitale na całym świecie, staje się profesjonalnym narzędziem również w Polsce. Jedynym ograniczeniem w jego wykorzystaniu jest niewielki odsetek osób, które dysponują wiedzą na ten temat. W Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego ruszyły studia podyplomowe Hospital Based - Health Technology Assessment (HB-HTA). To jedyny taki program w Polsce, który gwarantuje uzyskanie profesjonalnych kompetencji na najwyższym poziomie w zakresie metodycznej oceny innowacyjnych technologii medycznych i umiejętność ich stosowania w praktyce.

W Polsce działalność szpitalną prowadzi 575 szpitali publicznych, wśród których jest wiele, które nie tylko wdrażają innowacyjne technologie, ale także je wytwarzają. Niestety w wielu przypadkach decyzja o wdrożeniu innowacyjnych technologii nie jest poprzedzona właściwą oceną, co skutkuje niewykorzystaniem jej potencjału lub wręcz narażeniem szpitala na duże obciążenia finansowe, związane z utrzymaniem technologii nieadekwatne do osiąganych korzyści. Odpowiedzią na te wyzwania jest metodyczna ocena szpitalnej technologii medycznych, czyli Hospital Based HTA od lat stosowana przez szpitale na całym świecie, ale także zapoczątkowana w Polsce.

W ramach projektu badawczego pt. „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, finansowanego przez NCBiR w ramach Programu GOSPOSTRATEG, realizowanego przez Konsorcjum, w skład którego wchodzili Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy oraz Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, opracowano polskie wytyczne dla HB-HTA i zweryfikowano je w pilotażu, w którym uczestniczyło 7 szpitali. Opracowana metodyka analizy HB-HTA staje się profesjonalnym narzędziem, dostępnym dla polskich szpitali do zwiększenia efektywności decyzji menedżerskich w zakresie inwestycji w innowacyjne technologie.

„Przeprowadzone badanie był inspiracją do opracowania i przedłożenia na polskim rynku szkolnictwa wyższego programu studiów podyplomowych, których celem jest przygotowanie szerokiego grona specjalistów HB-HTA, którzy będą włączali się w przygotowywanie Raportów HB-HTA w polskich szpitalach, ale także wykorzystywali tę wiedzę na potrzeby decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwach biznesowych oraz instytucjach administracji centralnej i samorządowej. Są to jedyne takie studia w Polsce i gwarantują uzyskanie profesjonalnych kompetencji na najwyższym poziomie. Partnerstwo Uczelni Łazarskiego i GUMED oraz dwóch ośrodków klinicznych, które są uznanymi centrami kompetencji i innowacji jest nieprzypadkowe. Podmioty te były realizatorami lub uczestnikami projektu, w ramach którego powstały polskie wytyczne HB-HTA, dysponują ogromnymi zasobami wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i praktycznej” – komentuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i kierownik nowego kierunku studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe Hospital Based - Health Technology Assessment (HB-HTA) realizowane będą w partnerstwie Uczelni Łazarskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Partnerami wspierającymi jest NIKARD oraz UCK.

Więcej informacji o studiach podyplomowych Hospital Based - Health Technology Assessment (HB-HTA) znajduje się TUTAJ.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 501 622 513, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl