Partnerstwo na Rzecz Zrównoważenia i Elastyczności Systemów Ochrony Zdrowia

W dniach 15-19 marca odbywa się wirtualny szczyt organizowany przez Partnerstwo na Rzecz Zrównoważenia i Elastyczności Systemów Ochrony Zdrowia (eng. The Partnership for Health System Sustainability and Resilience, w skrócie “PHSSR”). Wydarzenie ma na celu podsumowanie pilotażowej, trwającej przez kilka ostatnich miesięcy, fazy prac PHSSR.

Inicjatywa została zainagurowana w lipcu ubiegłego roku przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), London School of Economics (LSE) i firmę AstraZeneca. W ramach partnerstwa eksperci opracowują rozwiązania, które mają wpłynąć na poprawę wydolności systemu ochrony zdrowia i pozwolą efektywnie mierzyć się z takimi wyzwaniami jak epidemie, postępujące zmiany społeczne, polityczne czy wyzwania środowiskowe i gospodarcze. Celem współpracy jest poprawa jakości systemów ochrony zdrowia na świecie przede wszystkim w dwóch aspektach – elastyczności i zrównoważenia systemów ochrony zdrowia.

Wirtualny globalny szczyt, który odbywa się od 15 do 19 marca, stanowi zwieńczenie pilotażowej fazy prac Partnerstwa. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele świata nauki oraz sektora publicznego i prywatnego, którzy wspólnie omawiają m. in. wnioski płynące z badań prowadzonych w ośmiu państwach – w Polsce, Anglii, Francji, Niemczech, Włoszech, Rosji, Hiszpanii i Wietnamie, które będą mogły być transponowane na systemy innych krajów.

Pierwszego dnia odbyła się sesja poświęcona reakcji polskiego systemu zdrowotnego na pandemię COVID-19. Eksperci zaprezentowali wyniki badań nad zastosowaniem metodologii PHSSR do oceny elastyczności i zrównoważenia systemów ochrony zdrowia, prezentując ich mocne oraz słabe strony, a także szanse na wzmocnienie elastyczności oraz zrównoważenia systemów w pięciu kluczowych obszarach: zarządzania, finansowania, kadr, polityki lekowej oraz technologii i dostawy usług.  W raporcie znalazły się również dwa studia przypadku – dotyczące wymienialności kompetencji personelu medycznego (tzw. „skill-mix”) oraz dotyczące zdrowia cyfrowego.

Pracami polskiego zespołu badawczego kierowały Prof. Iwona Kowalska-Bobko, Kierownik Działu Polityki i Zarządzania Zdrowotnego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego. W skład zespołu wchodzili również: dr Michał Zabdyr-Jamróz, Katarzyna Badora-Musiał oraz Karolina Piotrowska.

 

Gośćmi panelu byli: Sławomir Gadomski (Wiceminister Zdrowia), Bartłomiej Chmielowiec (Rzecznik Praw Pacjenta), prof. Andrzej Matyja (Naczelna Rada Lekarska), prof. Piotr Czauderna (Rada ds. Ochrony Zdrowia).

 

Link do raportu PHSSR poświęconego Polsce:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_PHSSR_Poland_Report.pdf

 

Więcej informacji o Partnerstwie na Rzecz Zrównoważenia i Elastyczności Systemów Ochrony Zdrowia: https://www.weforum.org/phssr