Pilna potrzeba dokształcania kadr w zakresie nowoczesnego zarządzania promocją zdrowia i profilaktyką chorób

Zgodnie z zapisami dokumentu strategicznego „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”, promocja zdrowia i profilaktyka chorób stoją na progu wielkiej transformacji, zarówno na poziomie centralnym i regionalnym, jak również placówek ochrony zdrowia i placówek oświatowych, instytucji pozarządowych oraz organizacji komercyjnych. Ruszył nowy kierunek studiów podyplomowych, którego głównym celem jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry, gotowej do zarządzania w tym obszarze.

W intensywnie rozwijającym się obecnie systemie opieki zdrowotnej w Polsce rośnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. projektowania, wdrażania i walidowania działań z obszaru promocji zdrowia i profilaktyki chorób - zatrudnianych w instytucjach państwowych, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach komercyjnych, a także w najbliższej przyszłości w sieci regionalnych Centrów Profilaktyki.

Dzisiejsza kadra zajmująca się profilaktyką i promocją zdrowia, posiada najczęściej kwalifikacje z obszaru medycznego i organizacyjnego systemu opieki zdrowotnej, obserwowany jest natomiast powszechny deficyt umiejętności zarządczych, pozwalających na inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie celowanych - dostosowanych do potrzeb określonych społeczności - efektywnych kosztowo projektów promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób.

Obecna oferta rynkowa studiów podyplomowych, pomimo swojej różnorodności, nie ujmuje w programie kształcenia (lub ujmuje w zakresie niewystarczającym) treści rozwijających umiejętności kreowania i nowoczesnego zarządzania w obszarze profilaktyki chorób i promocji zdrowia. Nowe studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego wyposażą absolwentów w wiedzę i kompetencje, niezbędne do sprawowania funkcji zarządczych, kierowniczych i doradczych w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Przygotują absolwentów do profesjonalnej implementacji nowoczesnych mechanizmów oraz narzędzi profilaktyki i promocji zdrowia, a także do aktywnego współtworzenia przyszłościowych rozwiązań w tych obszarach - komentuje Marta Pawłowska, kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób.

Przypominamy, że przy zapisie na studia podyplomowe i programy MBA do 30 czerwca 2022 r. przysługuje 10% zniżki w czesnym.

Więcej informacji o nowym kierunku studiów znajduje się TUTAJ.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 501 622 513, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl