POZ NAJ Jakość

7 czerwca 2024 r. na Uczelni Łazarskiego odbędzie się konferencja „POZ NAJ Jakość”, która ma celu podsumowanie dotychczasowego stanu wdrożenia opieki koordynowanej w POZ oraz przedstawienie kierunków rozwoju. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości SPOIWO i Stowarzyszenie IFIC Polska.

Podstawowa opieka zdrowotna w ostatnich latach przeszła epokową zmianę. Najważniejsza z nich to wdrożenie opieki koordynowanej. Pacjenci zyskali dodatkowe możliwości usług lekarza rodzinnego, wzmocniono rolę pielęgniarek i położnych POZ, wypracowano nowe modele współpracy pomiędzy specjalistami. Rozwój opieki koordynowanej nie zatrzymuje się - ponad 33% podmiotów POZ podpisało umowy z właściwym Oddziałem Wojewódzkim NFZ, obejmując tą formą opieki ok. 40% pacjentów i co miesiąc przybywają kolejne. W planie jest również dalszy rozwój zakresów opieki koordynowanej.

Podczas konferencji, w której wezmą udział m.in. eksperci Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Centrum Monitorowania Jakości, Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Związku Pracodawców SPOIWO będziemy dyskutować jak najlepiej i najskuteczniej implementować zmiany projakościowe.
W spotkaniu przewidziano również panel poświęcony jakości w opiece ambulatoryjnej.

Tematyka konferencji:

  • Sesja 1. Opieka koordynowana w POZ - stan rozwoju, bariery, wyzwania,
  • Sesja 2. Jakość w opiece podstawowej i ambulatoryjnej,
  • Sesja 3. Od koordynacji do integracji – kierunki rozwoju opieki koordynowanej.

Po każdej sesji odbędzie się moderowana dyskusja panelowa z udziałem uczestników.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się 7 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w formule hybrydowej.

Więcej informacji i zapisy na konferencję TUTAJ.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/live/TkAz5F53TVM