POZ NAJ Przyszłość. Kierunki Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej

4 października 202 r. odbędzie się konferencja dla rynku medycznego „POZ NAJ Przyszłość. Kierunki Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej”. Wydarzenie organizowane jest przez Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości SPOIWO i Stowarzyszenie IFIC Polska we współpracy Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Konferencja będzie okazją do spotkań i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli branży medycznej na temat wdrażanych reform, zmian prawnych i planów rozwoju sektora ochrony zdrowia.

Wydarzenie kierowane jest w szczególności do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, menadżerów systemowych regulatora i płatnika.

Główne obszary merytoryczne wydarzenia:

  • Reforma podstawowej opieki zdrowotnej – perspektywy interesariuszy systemu        
  • Jakość w ochronie zdrowia – jak ją mierzyć?
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Opieka farmaceutyczna

Planowane są  dyskusje panelowe i wystąpienia ekspertów – przedstawicieli instytucji rządowych, jak również przedstawicieli świadczeniodawców, płatnika oraz biznesu.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się 4 października 2022 r. w formule hybrydowej.

Więcej informacji i zapisy na konferencję TUTAJ.