Poznajcie pierwszych absolwentów kierunku MBA w Ochronie Zdrowia!

30 września 2023 r. w Katowicach celebrowaliśmy zakończenie I edycji prestiżowego programu MBA w Ochronie Zdrowia organizowanego przez Uczelnię Łazarskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Dyplomy wręczono po raz pierwszy, ale to nie ostatni tak ważny projekt w naszej wspólnej historii kształcenia liderów ochrony zdrowia.

W Dyplomatorium udział wzięli:

  • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego,
  • prof. dr hab. Maciej Rogalski, Rektor Uczelni Łazarskiego,
  • dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prorektor Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni.

„Za nami pierwsza edycja programu certyfikowanego przez Uczelnię Łazarskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Uroczystość wręczenia dyplomów była wspaniała
i niezwykle wzruszająca, przepełniona serdecznością  i koleżeńską życzliwością. Właśnie pożegnaliśmy słuchaczy, którzy przez ostatnie dwa lata z ogromnym wysiłkiem inwestowali w siebie oraz kapitał relacji, który będzie procentował w kolejnych latach. Gdy obserwuję naszych absolwentów, to widzę, że inwestycja w dalsze kształcenie, szczególnie w obszarze zdrowia, ma wysoką stopę zwrotu. Praca z ambitnymi menadżerami ochrony zdrowia napełnia mnie osobiście wielką satysfakcję i dumą. Dziękuję za ostatnie dwa lata, serdecznie Wam gratuluję oraz z całego serca życzę dalszych sukcesów zawodowych oraz prywatnych!” - dodaje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego.

Program MBA w Ochronie Zdrowia to unikalne połączenie wiedzy, kompetencji i doświadczenia w kształceniu podyplomowym kadr sektora ochrony zdrowia trzech uczelni akademickich wyróżniających się na rynku krajowym i zagranicznym, wysoko ocenianych przez krajowe i międzynarodowe instytucje zajmujące się oceną szkół wyższych. 

Modułowy charakter proponowanego programu pozwala słuchaczom elastycznie do swoich zainteresowań i ścieżki kariery kształtować zakres studiów umożliwiając wybór jednej z trzech uczelni, w której będzie realizowany moduł podstawowy i dyplomowy oraz elastyczne komponowanie portfela modułów specjalistycznych z oferty uczelni partnerskich.

Wyróżnieniem programu jest kadra wykładowców, wśród której ponad 95% stanowią praktycy prawa i zarządzania w sektorze ochrony zdrowia oraz wybitni akademicy, z doświadczeniem badawczym i szkoleniowym w sektorze zdrowia.

Rekrutacja na kolejną edycję programu odbywa się jednocześnie na trzech uczelniach partnerskich i potrwa do połowy października br.

Wszelkie informacje dotyczące zakresu studiów, ich organizacji oraz kryteriów rekrutacyjnych dostępne są na stronie www.mbawochroniezdrowia.pl