Poznaliśmy laureatów konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia!

22 września poznaliśmy laureatów IV edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Leaders of VBHC. Jury i Kapituła doceniły podmioty lecznicze, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny w stosunku do nakładów poniesionych na opiekę, czyli działają zgodnie z koncepcją Value Based Health Care (VBHC). Jak podkreślił minister Adam Niedzielski, to dla nich trzeba stworzyć ustawę o jakości.

 

– Musimy przejść do czynów i zrobić ustawę o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, chociażby po to, aby dziś nagradzani liderzy zmian w ochronie zdrowia nie mieli wrażenia, że ich praca nad jakością stała się hobby – powiedział  Adam Niedzielski, podczas konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia, która poprzedziła galę konkursu.

W konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, organizowanym przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, nie są oceniane osoby,  ale podmioty, które poprawiają jakość leczenia, efektywność ekonomiczną, a przede wszystkim zwiększają dostęp do świadczeń.  

W tegorocznej IV edycji konkursu szpitale i placówki medyczne zgłosiły 51 projektów, spośród których Kapituła oraz Jury wyłoniły nominowanych i laureatów.

– Wszystkie projekty oceniliśmy merytorycznie, przyznając im punkty według ustalonej skali ważonej za trafne określenie potrzeb, na które odpowiada, dostosowania zastosowanych narzędzi do potrzeb, ich skuteczność mierzoną uzyskanymi i udokumentowanymi rezultatami, innowacyjność i uniwersalność, gotowość do dzielenia się doświadczeniem
i promocję dobrych praktyk – tłumaczy dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, przewodnicząca Kapituły.

 

Tytuł Lidera Zmian w Ochronie Zdrowia 2021 otrzymali:

1.     LUX MED Sp. z o.o. za projekt „Nowe Systemy Zarządzania Dostępnością w Grupie LUX MED” w kategorii Zarządzanie jakością – zarządzanie procesami

2.     Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy za projektUsprawnienie komunikacji z pacjentem i współpracy personelu” w kategorii Zarządzanie jakością – Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta 

3.     Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku za projekt „BQMM” w kategorii  Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną

4.     LUX MED Sp. z o.o. za projekt „Program rozwojowy dla młodych menedżerów Zarządzanie w Pigułce” w kategorii Zarządzanie kapitałem ludzkim

5.     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej za projekt „Domowy Szpital” w kategorii Organizacja przyjazna pacjentowi

6.     Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie za projekt „Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej” w kategorii Skuteczna profilaktyka
i edukacja          

7.     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach „Szybka Ścieżka Diagnostyczna w Gabinecie Lekarza Rodzinnego” w kategorii Przychodnia zorientowana na jakość.

 

Dodatkowo Jury i Kapituła zdecydowały się wyróżnić dwa projekty:

1.     Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie „Zarzadzanie jakością
i bezpieczeństwem opieki medycznej podczas epidemii COVID-19 pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie”

2.     Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu „Opracowanie i wdrożenie standardów leczenia pacjentów onkologicznych”

 

Przyznano także dwie nagrody specjalne Super Lidera dla dwóch szpitali:

1.     Centrum Leczenia Oparzeń im dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

2.     Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

– które po raz kolejny zgłosiły bardzo dobre projekty, bo zależy im na poprawie jakości zarządzania i satysfakcji pacjenta. Są liderem zmian, kopalnią dobrych praktyk, dają sygnał wszystkim, że można się na nich wzorować – tłumaczy przewodnicząca Kapituły dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

 

Galę konkursową poprzedziła konferencja online Zmiany w Ochronie Zdrowia, której hasłem przewodnim była „Transformacja systemu – jakość i bezpieczeństwo”, w której udział wzięło blisko 600 osób.

Konferencja była okazją do eksperckiej dyskusji na temat planowanych zmian w ochronie zdrowia i transformacji systemu w kierunku systemu premiującego wdrażanie rozwiązań projakościowych. Podczas dyskusji eksperci podkreślali, że musi się zmienić model zarządzania – powinien uwzględniać jakość mierzoną wiarygodnymi i aktualnymi danymi, np. o zdarzeniach niepożądanych, rehospitalizacjach i wiele innych. A tak zarządzane są podmioty, które chcą być liderami zmian.

W wydarzeniu udział wzięli wybitni eksperci, przedstawiciele instytucji rządowych, świadczeniodawców, samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Patronatu konkursowi i konferencji udzielili: Rzecznik Praw Pacjenta, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Polska Federacja Szpitali, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej, Związek Powiatów Polskich, Prawo.pl, Magazyn Pielęgniarki i Położnej.

Wsparcia konferencji udzieliły również firmy: Medtronic Poland, Philips Healthcare, Siemens Healthcare Sp. z o.o., IQVIA Technology Solutions Poland.

Więcej informacji o konferencji na stronie: www.konferencja.liderzy-zmian.pl
Informacje o konkursie: https://liderzy-zmian.pl/

 

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego był partnerem strategicznym wydarzenia.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego było partnerem merytorycznym wydarzenia i sponsorem nagrody. Laureaci konkursu otrzymali bon szkoleniowy upoważniający do realizacji wybranego modułu specjalistycznego realizowanego w ramach programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego.