Prezentacja Narodowej Strategii Onkologicznej w Pałacu Prezydenckim

Światowy Dzień Walki z Rakiem, który obchodzony jest w lutym, stał się okazją do zaprezentowania Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

W dniu 6 lutego 2020 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja pt. „Strategia i co dalej?”. Plan walki z nowotworami to efekt prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej, będącej odpowiedzią na wzrost zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce. Rozpisany na najbliższe lata program zakłada obniżenie śmiertelności spowodowanej przez nowotwory, a jego głównym celem jest wzrost odsetka osób przeżywających pięć lat od zakończenia terapii onkologicznej.

Konferencję rozpoczęły wystąpienia Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, a następnie Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia.

W kolejnej części spotkania miała miejsce prezentacja głównych założeń Narodowej Strategii Onkologicznej oraz prelekcja nt. współpracy międzynarodowej w obszarze onkologii, a także debata ekspertów na temat priorytetu Narodowej Strategii Onkologicznej zatytułowana „Inwestycje w edukację – Prewencja – Styl życia”. 

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, wzięła udział w debacie „Efektywne wdrażanie Strategii i jej ewaluacja”.

Więcej informacji znaleźć można na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.