Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020

Inteligentne wykorzystanie danych w ochronie zdrowia, zdrowie publiczne, polityka lekowa, rola sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia – to m.in. tematyka tegorocznej konferencji "Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020", która odbyła się 16 stycznia 2020 roku.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego wzięła udział jako prelegent w sesjach: "Priorytety w obszarze neurologii" i "Pilotażowy program trombektomii mechanicznej – podsumowanie programu Ministerstwa Zdrowia" oraz jako moderator w sesji pt.: "Przyszłość POZ - wyzwania i oczekiwania w budowaniu efektywnej opieki".

ZAGADNIENIA SESJI "Priorytety w obszarze neurologii":
- Strategia dla neurologii. Choroby mózgu priorytetem polskiej polityki zdrowotnej
- Przygotowanie systemu opieki zdrowotnej do diagnozowania i leczenia pacjentów neurologicznych
- Jak polski system jest przygotowany na epidemię chorób neurologicznych

ZAGADNIENIA SESJI "Pilotażowy program trombektomii mechanicznej – podsumowanie programu Ministerstwa Zdrowia":
- Prezentacja pierwszych wyników pilotażu programu trombektomii mechanicznej
- Jakie cele stawiamy sobie w opiece nad pacjentami z udarem?
- Optymalny model opieki udarowej w Polsce – perspektywa pacjenta, klinicysty, ośrodka, regionu
- Koncepcja Center of Excellence dla udarów
- Modele finansowania sprzyjające podnoszeniu jakości i efektywności opieki nad pacjentem z udarem

 
ZAGADNIENIA SESJI "Przyszłość POZ - wyzwania i oczekiwania w budowaniu efektywnej opieki":
- Wnioski z pilotażu POZ PLUS – kierunki zmian
- Nowe modele finansowania praktyk POZ a efektywność opieki
- Mechanizm płacenia za wyniki w POZ – szanse i zagrożenia
- Wyzwania kadrowe i sposoby ich rozwiązania
- Rola POZ w koordynacji opieki

Zwieńczeniem konferencji będzie Gala Konkursu "Sukces Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny".