Programy Lekowe i ścieżki terapeutyczne w neurologii

W dniach 18-19 lutego 2022 r. w formule online odbędzie się VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "PROGRAMY LEKOWE I ŚCIEŻKI TERAPEUTYCZNE W NEUROLOGII". Wydarzenie jest skierowane do lekarzy.

W terapii różnych schorzeń neurologicznych istotną rolę odgrywają Programy Lekowe i wysokospecjalistyczne inwazyjne i nieinwazyjne procedury leczenia. Zróżnicowany przebieg kliniczny wielu chorób powoduje, że często stawiane są pytania odnośnie możliwości kwalifikacji do leczenia, prawidłowej organizacji udzielania świadczeń oraz możliwości ich rozliczania.

Ze względu na dużą liczbę pytań i wątpliwości zgłaszanych przez lekarzy neurologów organizowana jest pod egidą  Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii konferencja pt.: ”Programy Lekowe i ścieżki terapeutyczne w neurologii".

W wydarzeniu weźmie udział dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, która wygłosi następujące wykłady:

  • 18 lutego w godzinach 15:55 – 16:10 Reforma opieki medycznej w Polsce a neurologia
  • 18 lutego w godzinach 19:15 – 19:30 Rekomendacje rozwiązań systemowych leczenia pacjentów z migreną przewlekłą

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji na stronie organizatora → 90c.pl/programywneurologii/