Przed nami VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress ‒ HCC, 14-16 czerwca 2021 r.)

Tegoroczna edycja wydarzenia będzie realizowana przez trzy dni. Sesje oraz debaty 14 i 15 czerwca zostaną zorganizowane w formule hybrydowej – stacjonarnie w Katowicach, z zachowaniem wszelkich wymogów reżimu sanitarnego, a także z możliwością udziału zdalnego. Trzeciego dnia Kongresu – 16 czerwca – wydarzenie przeniesie się w całości do internetu.

Programy wielu sesji, z oczywistych powodów, uwzględniać będą zagadnienia dotyczące różnych aspektów pandemii COVID-19 i jej wpływu na system opieki zdrowotnej, politykę społeczną oraz gospodarkę. 

Nie zmienia się jednak główna idea Kongresu, która – zgodnie z nazwą wydarzenia – obejmie kluczowe dla sektora medycznego wyzwania, zarówno terapeutyczne, stojące przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny, jak i organizacyjno-finansowe, którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach.

W kongresowej agendzie nie zabraknie najbardziej aktualnych zagadnień, takich jak między innymi: wizja funkcjonowania systemu ochrony zdrowia po pandemii oraz szpitalnictwo w Polsce u progu planowanych zmian dotyczących restrukturyzacji i przekształceń właścicielskich placówek.

Na obszerny program VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych złoży się kilkadziesiąt sesji w sześciu głównych blokach tematycznych:

  • Polityka zdrowotna
  • Finanse i zarządzanie
  • Terapie
  • Nowe technologie
  • e-Zdrowie
  • Edukacja

Do czynnego udziału w VI Kongresie Wyzwań Zdrowotnych zaproszeni zostaną wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych – w tym zrzeszających pacjentów – oraz gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego.

 

Doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego weźmie udział w sesjach zaplanowanych sesjach tegorocznego Kongresu.

 

Dzięki transmisjom online, wszystkie kongresowe debaty, wykłady i prezentacje dostępne będą zarówno na stronie internetowej wydarzenia hccongress.pl, jak i portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl i infodent24.pl.

 

Serdecznie zapraszamy również Państwa do udziału! Udział możliwy tylko po rejestracji na stronie ➡ REJESTRACJA

 

Więcej informacji o VI Kongresie Wyzwań Zdrowotnych znajduje się na stronie: https://www.hccongress.pl/2021/pl/

 

 Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest partnerem instytucjonalnym wydarzenia.