„RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – Edycja III”

25 maja 2021 r. odbędzie się konferencja “RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – Edycja III”. Wydarzenie odbędzie się online.

Konferencja jest organizowana w ramach cyklu „RODO w zdrowiu”, który stanowi największe wydarzenie dotyczące ochrony danych medycznych w Polsce, skupiające największe, liczące się organizacje branżowe, a także przedstawicieli strony publicznej.

 

- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną danych osobowych w podmiotach leczniczych do udziału w tym wydarzeniu. Od samego początku aktywnie wspieramy inicjatywę tworzenia kodeksu RODO dla podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia i chcemy dzielić się z Państwem swoimi doświadczeniami, do czego jednymi z najlepszych okazji są spotkania organizowane przez Polską Federację Szpitali oraz kancelarię DZP. Jako krajowy lider usług diagnostyki laboratoryjnej wyrażamy nadzieję, że nasze uczestnictwo w przygotowaniu kodeksu branżowego i uczestnictwo w konferencji przyniesie wymierne korzyści dla branży medycznej w Polsce – mówi Marta Rogalska-Kupiec, Wiceprezes Zarządu Spółki Diagnostyka.

 

Celem Konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń związanych ze stosowaniem RODO w sektorze medycznym oraz dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa danych, skoordynowanie działań i inicjatyw związanych z ochroną danych osobowych oraz standardami cyberbezpieczeństwa w sektorze medycznym, a także zwiększanie świadomości pacjentów i personelu ochrony zdrowia w zakresie ochrony danych osobowych.

 

- Zaakceptowanie Kodeksu Branżowego RODO w ochronie zdrowia może znacząco pomóc placówkom medycznym przy dostosowywaniu się do wymogów RODO, wpłynie na minimalizację ryzyk prawnych oraz maksymalizację bezpieczeństwa danych pacjentów. Cieszę się, że jako Polska Federacja Szpitali jesteśmy jednym z inicjatorów Kodeksu. Konferencja „RODO w zdrowiu” co roku wspiera edukację w zakresie RODO w ochronie zdrowia, a w tym roku będzie m. in. prezentować ostateczne zapisy Kodeksu. Jako współorganizator serdecznie zapraszam do uczestnictwa – mówi Prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

 

W trakcie Konferencji zostanie szczegółowo przedstawiony „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia”, który w dniu 23 lutego 2021 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Stosowanie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą zatwierdzonego kodeksu postępowania będzie mogło służyć do wykazania części obowiązków wynikających z RODO. Ponadto, w trakcie Konferencji zostaną przedstawione zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych medycznych w środowisku cyfrowym. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych i cyberbezpieczeństwo w tych placówkach. 

 

- Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych medycznych w środowisku cyfrowym to podstawa zaufania do technologii informatycznych. Już dzisiaj w sytuacji zagrożenia pandemicznego dają one niezaprzeczalne korzyści pacjentom, lekarzom i placówkom opieki zdrowotnej. Pozytywna opinia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotycząca „Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia” to kolejny krok w kierunku realizacji idei Next Health. Zapewnia ona możliwości teleopieki i zdalnych konsultacji w bezpiecznym środowisku technicznym, organizacyjnym i prawnym. Umożliwia też korzystanie z owoców sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analizy wielkich zbiorów danych i Internetu Rzeczy. Wszystko to z myślą o zdrowiu pacjentów i komforcie lekarzy – wskazuje Michał Jaworski, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft.

 

- „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia” to bardzo cenna i ważna inicjatywa, służąca zwiększeniu poziomu ochrony Pacjentów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Zasługuje ona na tym większe docenienie, ponieważ dotyczy szczególnego sektora, w którym zagadnienie bezpieczeństwa danych musi uwzględniać ochronę nadrzędnych dóbr, jakimi są zdrowie i życie Pacjentów. Branża ochrony zdrowia jest szczególna również dlatego, że obejmuje podmioty bardzo zróżnicowane co do formy, skali i zakresu działalności. Dla Podmiotu Monitorującego stosowanie Kodeksu ta różnorodność jest wyjątkowym wyzwaniem – dodaje Piotr Burzyk, Menedżer w Dziale Doradztwa Biznesowego, Zespół Zarządzania Ryzykiem Audytu Wewnętrznego i Compliance, KPMG w Polsce

Organizatorem Konferencji jest Polska Federacja Szpitali, natomiast partnerem prawnym jest Kancelaria DZP. Partnerami Głównymi tegorocznej edycji są: Microsoft, KPMG i Diagnostyka.  Partnerami Wspierającymi są Prometriq, Wolters Kluwer i Targi Salmed. Konferencja została również objęta patronatem honorowym m.in. Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Agencji Badań Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw PacjentaInstytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest patronem honorowym. Konferencja ma charakter nieodpłatny i odbędzie się w formie online w dniu 25 maja 2021 r. W Konferencji swój udział potwierdzili Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pani Minister Anna Goławska, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Pan Minister Grzegorz Błażewicz i Naczelnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych Pan Krzysztof Król.

 

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do zapisów na stronie www.rodowzdrowiu.pl oraz do kontaktu z:

 

Ligia Kornowska

- Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, pod nr tel: 690 875 075 lub adresem e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org