Rola samoleczenia w systemie opieki zorientowanym na wartość zdrowotną

14 stycznia odbędzie się konferencja pt. "Rola samoleczenia w systemie opieki zorientowanym na wartość zdrowotną" organizowana przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

W gronie wybitnych klinicystów, ekspertów systemowych oraz przedstawicieli administracji publicznej będziemy rozmawiać o następujących zagadnieniach:

  • Miejscu i roli samoleczenia oraz samoopieki w systemie ochrony zdrowia
  • Aspektach prawnych, ekonomicznych i rynkowych samoleczenia w Polsce i Europie
  • Kosztach zdrowotnych i pośrednich samoleczenia w ujęciu zdrowia publicznego
  • Samoleczeniu w praktyce pacjenta, lekarza i farmaceuty

W konferencji udział wezmą: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka (Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego), prof. Agnieszka Mastalerz-Migas (Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, Prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej), prof. Iwona Kowalska-Bobko (Dyrektor Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ), prof. Agnieszka Neumann-Podczaska (Koordynator Ministerialnego Pilotażu Przeglądów Lekowych), Jarosław Frąckowiak (Prezes Zarządu PEX), Ewa Jankowska (Prezes Zarządu PASMI Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”).

Do udziału w konferencji zaproszona została również strona publiczna, w tym: Minister Wojciech Konieczny (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia), poseł Marek Hok (Członek Sejmowej Komisji Zdrowia).

Konferencja odbędzie się 14 lutego o godz. 10:00 w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, przy ul. Brackiej 6/8.