Ruszyła IV edycja konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia

Wystartowała IV edycja konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Leaders of VBHC, który jest wspólną inicjatywą Wolters Kluwer Polska oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Celem konkursu jest docenienie podmiotów leczniczych, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny w stosunku do nakładów poniesionych na opiekę, czyli działają zgodnie z koncepcją Value Based Health Care (VBHC). W wyjątkowo trudnym czasie pandemii i w realiach przeciążonej służby zdrowia tym bardziej należy docenić podmioty, które rozwijają innowacje z myślą o efektywnym zarządzaniu i pacjentach.

Udział w konkursie jest bezpłatny na każdym etapie i otwarty dla wszystkich przedstawicieli rynku zdrowia. Na zgłoszenia swoich projektów podmioty lecznicze będą miały czas do 30 czerwca 2021 r.

Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi
i praktyk na rzecz poprawy efektywności ich działania. Poprzednie edycje konkursu udowodniły, że
w Polsce jest bardzo dużo znakomitych podmiotów i zespołów realizujących ideę systemu opartego na wartości zdrowotnej, których dobre praktyki warto upowszechniać. W zeszłorocznej III edycji szpitale
i placówki medyczne zgłosiły aż 56 projektów. Jesteśmy pewni, że i tym razem pojawią się inicjatywy
nakierowane na jakość, skuteczność leczenia, dobre doświadczenia pacjenta, które warto nagrodzić
i naśladować
– mówi Alicja Pollesch, Dyrektor Strategiczny i Członek Zarządu Wolters Kluwer Polska.

W tegorocznej edycji podmioty lecznicze będą mogły przesyłać zgłoszenia swoich rozwiązań
w kategoriach:

·        Zarządzanie jakością – zarządzanie procesami;

·        Zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta;

·        Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną;

·        Zarządzanie kapitałem ludzkim

·        Organizacja przyjazna pacjentowi;

·        Skuteczna profilaktyka i edukacja;

·        Przychodnia zorientowana na jakość – NOWA KATEGORIA.

Laureatów wyłonią dwa niezależne organy: Jury Preselekcyjne oraz Kapituła, w skład których wchodzą eksperci rynku medycznego – m.in. przedstawiciele administracji państwowej, podmiotów gospodarczych i fundacji.

W polskim systemie ochrony zdrowia jest wiele świetnie zorganizowanych i znakomicie rozwijających się placówek, które dostarczają nie tylko wysokiej jakości medycynę, która znajduje uznanie na arenie międzynarodowej, ale również dbają zarówno o swoich pacjentów, jak i swoich pracowników. W ten sposób czynią polski system ochrony zdrowia aktywnym uczestnikiem transformacji w kierunku systemu nakierowanego na wartość zdrowotną. Przesłanką do uwzględnienia wątku Value Based Healthcare w naszym konkursie było dostrzeżenie tych, którzy już dzisiaj promują rozwiązania, których adresatem jest pacjent, jego zdrowie, kondycja psychiczna, jego satysfakcja z korzystania z systemu ochrony zdrowia – wyjaśnia dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz Center of Value Based Healthcare, Przewodnicząca Kapituły Konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 września 2021 r. podczas uroczystej gali, którą poprzedzi
II edycja Konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest partnerem merytorycznym konkursu.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.liderzy-zmian.pl