Ruszyła rekrutacja na nieodpłatne studia podyplomowe „Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych HB-HTA”.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza do rekrutacji na nowy kierunek studiów podyplomowych – Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych (HB-HTA). Program adresowany jest do osób pragnących pogłębić wiedzę na temat oceny i wdrażania innowacyjnych technologii medycznych w szpitalach.

Sektor medyczny jest jednym z najbardziej innowacyjnych, jednak wdrażanie nowych technologii wiąże się z wyzwaniami, takimi jak ocena wartości dodanej w relacji do potrzeb i możliwości inwestorów. W Polsce ponad 950 szpitali wdraża i tworzy nowoczesne technologie, jednak często brakuje właściwej oceny ich efektywności, co prowadzi do niewykorzystania potencjału lub nadmiernych kosztów. HB HTA (ang. hospital-based health technology assessment) wspiera decyzje menedżerów, dostarczając dowodów na efektywność kosztową technologii, uwzględniając unikalne cechy placówek. To jedyny taki program w Polsce, który zapewnia zdobycie najwyższego poziomu profesjonalnych kompetencji w metodycznej ocenie innowacyjnych technologii medycznych oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania.

Rekrutacja trwa do 08.09.2024!

Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny znajdziesz TUTAJ.

* Program opracowany i realizowany przez Uczelnię Łazarskiego w ramach projektu pn. „Kompetencje na rzecz rozwoju innowacyjnego sektora ochrony zdrowia. Innowacje i technologie kluczem do wzrostu wartości zdrowotnej i budowy zrównoważonego systemu”, na podstawie umowy nr 2023/ABM/06/00010 – 00. Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu nr ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych.