Ruszyły zapisy na konferencję Zmiany w Ochronie Zdrowia 2023

Wystartowały zapisy na konferencję Zmiany w Ochronie Zdrowia 2023, organizowaną przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Tegoroczna, czwarta edycja przebiegać będzie pod hasłem „Jakość przede wszystkim”.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się 29 września 2023 r. w formule hybrydowej – stacjonarnie w Centrum konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz online.

Konferencja będzie okazją do spotkań i wymiany doświadczeń dla branży medycznej na temat najnowszych zmian prawnych, problematycznych kwestii prawno-zarządczych oraz prezentacji najlepszych praktyk w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia.

Konferencja jest adresowana do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, instytucji rządowych i samorządowych.

Planowane są dwie równoległe sesje plenarne oraz kilkanaście dyskusji panelowych i wystąpień, do których zaproszonych zostało kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli instytucji rządowych, jak również przedstawicieli świadczeniodawców, samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Tematami przewodnimi, wokół których zbudowany jest program konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia 2023, są:

  • Mapa drogowa dla systemu opieki zdrowotnej zorientowanej na jakość.
  • Koordynacja i kompleksowość – przegląd doświadczeń.
  • Kompetencje kadr sektora ochrony zdrowia jako fundament jakości – kierunki rozwoju. 
  • AI i innowacyjne technologie medyczne na rzecz poprawy wartości zdrowotnej, w co warto inwestować i dlaczego? – perspektywa pacjenta i świadczeniodawcy systemu. 
  • ECO system dla zdrowia. Przestrzeń przyjazna pacjentowi, zielone szpitale, ESG.  

Więcej informacji i zapisy na konferencję na stronie: https://bit.ly/Konferencja-Zmiany-w-Ochronie-Zdrowia-2023