Ścieżka pacjenta z SM - zaproszenie na konferencję prasową online

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego ma przyjemność zaprosić na konferencję prasową pt. „Ścieżka polskiego pacjenta z SM – od pierwszych objawów do rozpoczęcia leczenia. Kierunki optymalizacji”, która odbędzie się 18 maja 2021 r. o godz. 11:00, w formule on-line w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.

Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni wybitni klinicyści, eksperci systemowi, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środowisko pacjenckie. W dyskusji podjęty zostanie temat skutecznego  wykorzystania dostępnych w polskim systemie narzędzi i instrumentów, do podniesienia jakości opieki nad chorymi na stwardnienie rozsiane
i zoptymalizowania modelu opieki nad pacjentami z SM.

Konferencja prasowa będzie przestrzenią inauguracji trzech niezwykle ważnych dla projektowania dalszych zmian w opiece nad pacjentami z SM opracowań: Raportu NFZ pt. NFZ o zdrowiu. Pacjent ze stwardnieniem rozsianym – perspektywa Ministerstwa Zdrowia oraz Raportu Ścieżka pacjenta  z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego w placówkach publicznej opieki zdrowotnej  w Polsce. Kierunki optymalizacji, przygotowanego w IZWOZ Uczelni Łazarskiego i zawierającego szereg rekomendacji systemowych, których wdrożenie pozwoliłoby zoptymalizować ścieżkę pacjenta z SM  i zwiększyć wartość zdrowotną w tym obszarze.

Wszystkie opracowania są efektem współpracy ekspertów klinicznych: prof. dr hab. n. med. Agnieszki Słowik, Konsultant Krajowej w dziedzinie neurologii, prof. dr hab. n. med. Jarosława Sławka, Prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, prof. dr hab. n. med. Konrada Rejdaka, Prezesa Elekta PTN, Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN reprezentowanej przez: prof. dr hab. n. med. Halinę Bartosik-Psujek, prof. dr hab. n. med. Alinę Kułakowską, prof. dr hab. n. med. Monikę Adamczyk-Sowę, a także ekspertów systemowych z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz analityków Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, jak również Departamentu Analiz i Innowacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wydarzenie, którego organizatorem jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, odbędzie się pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oraz Fundacji SM –walcz o siebie

 

AGENDA

11:00 - 11:15   Otwarcie konferencji - dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu
                 Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

11:15 - 12:30   Ścieżka pacjenta z SM w publicznym systemie opieki zdrowotnej

               · Pacjent z SM w perspektywie NFZ - Filip Urbański, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz
                 i Innowacji NFZ

               · Interaktywny portal o stwardnieniu rozsianym - Michał Maluchnik, Departament Analiz
                 i Strategii MZ

               · Kierunki optymalizacji ścieżki pacjenta z SM – prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska,
                 konsultant województwa podlaskiego w dziedzinie neurologii, Kierownik Kliniki
                 Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 12:30 - 13:30   Debata ekspercka

                Moderacja: Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania
                w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

                Z udziałem:

                · Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

                · Maciej Karaszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ

                · Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, Konsultant województwa podlaskiego
                  w dziedzinie neurologii

                · Prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii
                  Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny

                · Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

                · Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

                · Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek, Konsultant województwa podkarpackiego
                  w dziedzinie neurologii

                · Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, Konsultant krajowa w dziedzinie neurologii

                · Malina Wieczorek, Prezes Fundacji SM – walcz o siebie

                · Tomasz Połeć, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

 

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału poprzez formularz rejestracyjny: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_tKSJgghWT8ucVzo8RmqUzQ

ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM (SESJA Q&A).

Transmisja na żywo na stronach: debata.infostrefa.tv, https://cofvbhc.pl/ i PAP MediaRoom: https://pap-mediaroom.pl/

UWAGA: Moderator wydarzenia – Centrum Prasowe PAP – prosi uczestników o możliwie jak najwcześniejszą rejestrację. Po rejestracji każdy uczestnik otrzyma zindywidualizowany link, poprzez który będzie możliwość dołączenia do wydarzenia. Do zarejestrowanych uczestników przesłane zostaną maile przypominające o wydarzeniu na 24 godziny, a następnie na 1 godzinę przed rozpoczęciem spotkania.