STOP EPIDEMII OTYŁOŚCI W POLSCE

Partnerstwo na rzecz Profilaktyki i Leczenia Otyłości oraz Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zapraszają na konferencję dialogu międzysektorowego STOP EPIDEMII OTYŁOŚCI W POLSCE poświęconą premierze raportu prezentującego propozycję założeń do krajowego planu strategicznego redukcji otyłości w Polsce.

Zgodnie z wynikami tegorocznej kontroli Najwyższej Izby Kontroli, w naszym kraju na otyłość choruje już ponad 9 milionów osób. Choroba oraz jej powikłania mogą znacząco skrócić życie Polaków – wg szacunków OECD średnio o 3 lata i 10 miesięcy.

Nadwaga i otyłość mają i będą miały nie tylko poważne konsekwencje zdrowotne, ale także społeczno-ekonomiczne. Według szacunków OECD w ciągu 30 lat z powodu chorób wywołanych otyłością Polska straci ok. 108 mld zł (4,1% PKB), tj. średnio ok. 3,6 mld zł rocznie (ok. 0,14% PKB). Najwyższa Izba Kontroli wskazuje z kolei, że w 2022 r. koszty bezpośrednie związane z otyłością mogły stanowić ponad 9 mld zł, a pośrednie prawie 27 mld zł – przy całkowitych wydatkach NFZ na ochronę zdrowia w wysokości 133,6 mld zł.
▪ Czy jest możliwe zatrzymanie epidemii otyłości w Polsce?
▪ Jak kształtować ekosystem społeczny, by sprzyjał budowaniu postaw prozdrowotnych i prewencji otyłości?
▪ Jak tworzyć współpracę międzysektorową na poziomie centralnym i lokalnym, by zbudować trwałe mechanizmy prewencji otyłości o zasięgu ogólnokrajowym?
▪ Jak wzmacniać system publicznej ochrony zdrowia w obszarze monitoringu, diagnostyki i kompleksowego leczenia choroby otyłościowej?


Na te oraz inne pytania odpowiedzą gospodarze oraz eksperci merytoryczni konferencji, którą poprowadzi Iwona Schymalla, dziennikarka specjalizująca się w tematyce społecznej i zdrowotnej.

W konferencji udział wezmą:
▪ dr n. ekonon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego;
▪ dr hab. n. med. Karolina Kłoda, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej;
▪ dr hab. n. med., prof. UMW Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej;
▪ prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości;
▪ Marta Pawłowska, MBA, Dyrektor Prezydium Partnerstwa na rzecz Profilaktyki i Leczenia Otyłości;
▪ prof. Paweł Bogdański, Past-Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości;
▪ dr hab. n. med. Michał Brzeziński, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
▪ dr Santiago F. Gomez Santos, Dyrektor ds. badań i wdrożeń programowych Fundacji Gasol
▪ dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości;
oraz zaangażowani w kwestię redukcji otyłości w Polsce przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej, organizacji naukowych, biznesowych i pozarządowych.