Światowy Dzień Astmy 2023

2 maja obchodzimy Światowy Dzień Astmy. Jak podaje raport przygotowany przez ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego astma oskrzelowa jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych układu oddechowego[1].

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje liczbę chorych na astmę na świecie na ok. 300 mln, a do 2025 r. ich liczba ma wzrosnąć o kolejne 100 mln[2][3] . Wzrost zapadalności na astmę wpisuje się w trend epidemii chorób alergicznych. Astma stanowi poważny problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. Jej przewlekły charakter i uciążliwe objawy rzutują na kondycję fizyczną, stan psychiczny i życie rodzinne pacjentów, obniżają ich jakość życia, ograniczają aktywność społeczną i zawodową.

Według analiz WHO co roku choroba ta zabiera ludziom 15 mln lat w zdrowiu (DALY – disability-adjusted life years)[4][5][6], co stanowi ok. 1% obciążenia wszystkimi chorobami.

W Polsce astma dotyka ok. 6% dorosłych osób. Według szacunków projektu Global Burden of Disease (GBD) w Polsce na astmę chorowało w 2017 r. 1,9 mln osób, czyli 4917 na 100 tys., a wskaźnik umieralności wynosił 12 osób na 1 mln ludności[7].

 


 

[1] Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej” (luty 2021 r.) przygotowanego przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare pod redakcją naukową dr n. ekon. Małgorzaty Gałązki-Sobotki

[2] National Heart, Lung, and Blood Institute. Global Initative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. NHBLI/WHO workshop. 1995: NIH Publication no. 95–3659.

[3] van Moerbeke D. (ed.). European Allergy White Paper: Allergic Diseases as a Public Health Problem in Europe.The UCB Institute of Allergy. Brussels 1997

[4] Ibidem.

[5] Global Asthma Network. The Global Asthma Report 2014. Global Asthma Network, Auckland 2014. www.globalasthmareport.org/2014/resources/Global_Asthma_Report_2014.pdf (dostęp: 9 lutego 2021).

[6] Williams A.E., Lloyd A.C., Watson L. et al. Cost of scheduled and unscheduled asthma management in seven European Union countries. Eur Respir Rev 2006; 15: 4–9.

[7] Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ o zdrowiu. Astma. [raport]. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia – Departament Analiz i Innowacji. Warszawa 2020. Autorzy raportu powołują się na dane: Global Burden of Disease (GBD).