Trwa wiosenna rekrutacja na program MBA w ochronie zdrowia

Na Uczelni Łazarskiego rozpoczęła się właśnie rekrutacja na kurs Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, który można zrealizować jako niezależne szkolenie lub moduł programu MBA w ochronie zdrowia, rozpoczynając tym samym pełny cykl studiów MBA.

Program MBA w ochronie zdrowia realizowany w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego został opracowany w oparciu o elastyczny system modułowy, tworząc cykl niezależnych szkoleń specjalistycznych. Takie rozwiązanie pozwala słuchaczom zgłębiać najważniejsze dla nich zagadnienia i odpowiednio planować rozwój kompetencji.

Modułowy charakter studiów MBA w ochronie zdrowia

Uczestnicy studiów mogą wybrać trzy specjalistyczne moduły z pięciu propozycji: Prawo ochrony zdrowia, Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia, Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego, Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej. Po zrealizowaniu trzech wybranych kursów specjalistycznych, modułu podstawowego oraz modułu dyplomowego słuchacz uzyskuje dyplom. Realizację pełnego programu MBA można rozpocząć od dowolnego modułu (poza dyplomowym). Więcej informacji o programie MBA w ochronie zdrowia znajduje się TUTAJ.

Kursy specjalistyczne z zakresu ochrony zdrowia

Uczelnia oferuje także możliwość szkoleń modułowych, stanowiących odpowiedniki poszczególnych modułów programu MBA w ochronie zdrowia. Aktualnie trwa rekrutacja na kurs Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, który rozpocznie się już 6 kwietnia 2019 r. Szkolenie to kompilacja wiedzy z zakresu zdrowia publicznego, ekonomii i prawa, a informacje teoretyczne są uzupełnione przykładami z bogatej praktyki zawodowej wykładowców. Koncentracja na praktycznych aspektach zagadnień i najnowszych istotnych zmianach w otoczeniu prawnym jednostek ochrony zdrowia, to najważniejsze cele kursu.

Szkolenie dedykowane jest dyrektorom i kadrze zarządzającej publicznymi oraz niepublicznymi podmiotami leczniczymi, pracownikom urzędów administracji samorządowej, przedstawicielom lokalnych i centralnych struktur płatnika, pracownikom firm ubezpieczeniowych czy pracownikom innych instytucji i organizacji działających na rynku ochrony zdrowia. Kurs realizowany jest weekendowo i trwa łącznie około 80 godzin. Szczegółowe informacje o szkoleniu Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych można znaleźć TUTAJ.