Uczelnia Łazarskiego i dr Małgorzata Gałązka-Sobotka laureatami konkursu Sukces Roku 2022 w Ochronie Zdrowia

Tegorocznymi triumfatorami najbardziej prestiżowego konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny, w kategorii Zdrowie publiczne, są Uczelnia Łazarskiego oraz dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Uczelnia Łazarskiego od 30 lat swojego istnienia z sukcesem rozwija się w obszarze nauk prawnych, ekonomicznych, zarządczych, stosunków międzynarodowych. Od 5 lat kształci także lekarzy w oparciu o najlepsze doświadczenia nauczania medycyny w Polsce i zagranicą.

„Ekspertyza Uczelni Łazarskiego w zakresie szeroko pojętego systemu ochrony zdrowia ma swoją długą historię pisaną przez Centrum Kształcenia Podyplomowego i Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. To na płaszczyźnie tych jednostek uczelni rozwijają się projekty, które stały się przedmiotem oceny przez kapitułę konkursu” – komentuje tegoroczna laureatka, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, liderka i wizjonerka zmian w ochronie zdrowia, integratorka ludzi idei.

Główną nagrodę przyznano za trzy projekty:

  • Program MBA w Ochronie Zdrowia
  • Biała Księga „Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii w perspektywie do 2030 r.”
  • Pilotaż Kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka od 10 lat z pasją rozwija program MBA w Ochronie Zdrowia. Prestiżowy i cieszący się dużym zainteresowaniem kierunek realizowany w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego to potwierdzenie najwyższych kompetencji oraz odpowiedzialnego przywództwa, które jest warunkiem niezbędnym do wdrażania odważnych zmian w funkcjonowaniu sektora ochrony zdrowia.

„Słuchacze programu MBA w Ochronie Zdrowia udowadniają swoimi sukcesami menedżerskimi, że należą do grona liderów zmian, których ideą jest stanie na straży i pomnażanie kapitału zdrowia, a nie tylko efektywności ekonomicznej placówek. Ale nie tylko. Są wśród nas również propagatorzy edukacji zdrowotnej. Liderem Roku w 2022 w Ochronie Zdrowia, w kategorii Media i PR, została nasza tegoroczna słuchaczka, Anna Zimny-Zając, redaktor naczelna Medonet.pl. Jestem wzruszona i bardzo szczęśliwa” – dodaje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Jak zapytaliśmy dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, z jakiego osiągnięcia w roku 2022 jest najbardziej dumna, to bez wahania wskazała na pilotaż KOS-BAR. Wysiłek ekspertów systemowych Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz środowiska klinicznego oraz otwartość ze strony Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia na wykorzystanie tego modelu w praktyce systemowej został spięty pilotażem, obejmującym 15 szpitali. To ważny moment, bo po raz pierwszy wszedł w życie model opieki koordynowanej, kompleksowej, w którym na tak szeroką skalę mierzy się efekty leczenia - i to na wielu etapach.

Domeną dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki jest integrowanie ludzi wokół ważnych idei. Tak też było w przypadku Białej Księgi „Kierunki strategicznego rozwoju polskiej neurologii w perspektywie do 2030 r.” Do prac nad strategią zmian w opiece nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami neurologicznymi włączyło się liczne grono ekspertów klinicznych. Efekt? Biała Księga zainicjowała powołanie do życia Krajowej Rady ds. Neurologii i stanie się podstawą dla długoterminowej strategii.

Organizatorami konkursu Sukces Roku 2022 w Ochronie Zdrowia są wydawnictwo Termedia oraz redakcje „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”. Więcej informacji o liście nagrodzonych i wyróżnionych znajduje się TU.