Uczelnia Łazarskiego kształci profesjonalnych doradców restrukturyzacyjnych podmiotów leczniczych

Zagrożenie niewypłacalnością lub niewypłacalność podmiotu leczniczego może być podstawą do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Problem w tym, że obecnie nie ma odrębnego postępowania restrukturyzacyjnego dla podmiotów szpitalnych. W Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego ruszył nowy kierunek studiów podyplomowych, który ma zadanie wyposażyć managerów w kompetencje do skutecznego i efektywnego zarządzania podmiotem leczniczym w kryzysie finansowym.

Celem nowych studiów podyplomowych Restrukturyzacja podmiotów leczniczych jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych oraz założeń ekonomicznych restrukturyzacji podmiotu szpitalnego oraz ukształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji zarządczych
w zakresie restrukturyzacji organizacyjno-zarządczej.

Bolączką polskiego systemu ochrony zdrowia jest brak dedykowanego postępowania restrukturyzacyjnego dla podmiotów leczniczych w kryzysie finansowym, który uwzględniałby konkretne rozwiązania prawne i operacyjne. Korzystanie z postępowań ogólnych obarczone jest szeregiem ryzyka, w szczególności w zakresie działalności operacyjnej takiej jednostki. Wychodząc naprzeciw potrzebom sektora ochrony, postawiliśmy na rozwój profesjonalnych doradców restrukturyzacyjnych, którzy zdobędą u nas umiejętności sprawnego i efektywnego prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego podmiotu leczniczego z korzyścią dla wierzycieli i dłużnika - mówi dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością oraz kierownik nowego kierunku. 

Dostrzegamy potrzeby managerów, którzy mimo barier o charakterze ludzkim, finansowym czy systemowym, podejmują wysiłek, by wdrażać dobre praktyki organizacyjne i zarządcze. Tym bardziej chcemy kształtować świadomość znaczenia sprawnego funkcjonowania procedur restrukturyzacyjnych dla gospodarki kraju oraz ochrony zdrowia. Wdrożenie skutecznych mechanizmów restrukturyzacyjnych, poprawiających rentowność szpitali oraz ich stabilność operacyjną i finansową to podstawa w kreowaniu systemu opieki zdrowotnej zorientowanej na pacjenta i wartość zdrowotną - podkreśla dr n. ekon. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Atutem nowych studiów jest program, który obejmuje rozwiązywanie zadań problemowych oraz tworzenie pism i dokumentów przewidzianych przepisami Prawa restrukturyzacyjnego, a także zajęcia, na których będę prezentowane praktyczne aspekty funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie restrukturyzacyjne.

Zajęcia prowadzone będą wyłącznie przez praktyków - doświadczonych sędziów i doradców restrukturyzacyjnych, osoby zajmujące się w praktyce restrukturyzacją przedsiębiorstw, Przewodniczącą i Członków Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, Członków Zespołu, który opracował założenia Krajowego Rejestru Zadłużonych, ekspertów przy budowie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe - konkluduje dr hab. Anna Hrycaj.

Więcej informacji o nowym kierunku studiów znajduje się TUTAJ.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 501 622 513, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl