V KONGRES WIZJA ZDROWIA Diagnoza i Przyszłość Foresight Medyczny

Po raz 5. oraz 15. w bieżącym roku odbędą się połączone konferencje „Kongres Wizja Zdrowia. Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny oraz „Kongres Hospital & Healthcare Management”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13 – 14 października 2021 w formule stacjonarnej. Uczelnia Łazarskiego jest jednym z organizatorów wydarzenia.

Do dyskusji zostali zaproszeni paneliści, którzy na co dzień analizują polską rzeczywistość w ochronie zdrowia, ale i praktycy, którzy wdrażają zmiany w systemie ochrony zdrowia. W wydarzeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele polskiej nauki, dyrektorzy szpitali, menagerowie firm farmaceutycznych. Wśród zaplanowanych paneli znalazły się takie tematy jak m.in.: przesłanki całościowej naprawy systemu ochrony zdrowia, holenderska reforma ochrony zdrowia (zapoczątkowanej przez Komisję Wisse Dekkera) czy rekomendacje dotyczące kompleksowej optymalizacji polskiego systemu ochrony zdrowia. Panele przygotowywane są wraz z wybitnymi ekspertami: prof. dr hab. Anną Wilmowską oraz dr Mieczysławem Błońskim z Uczelni Łazarskiego. Z kolei sesję inauguracyjną Kongresu Wizja Zdrowia poprowadzi prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z ekspertami PAN.

Nie zabraknie również paneli dotyczących ustawy o jakości leczenia czy nowych zawodów medycznych współorganizowanych przez prof. Jarosława J. Fedorowskiego, prezesa Polskiej Federacji Szpitali.

Ważną częścią pierwszego i drugiego dnia Kongresu będą panele poświęcone polityce lekowej, procedurze refundacyjnej oraz wizji zdrowia w wybranych obszarach takich jak choroby płuc, neurologia, onkologia, choroby cywilizacyjne i inne. Będą to m.in.: choroby nowotworowe w czasach pandemii, profilaktyka chorób rzadkich, procedura refundacyjna oczami pacjentów i lekarzy, fundusz medyczny a przełomowe terapie. Wierzymy, że będzie to wyjątkowa okazja do dyskusji wśród klinicystów, przedstawicieli administracji publicznej, pacjentów o rozwiązaniach i pomysłach na poprawę funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Wydarzenie odbędzie się w formule stacjonarnej z zachowaniem wszelkich wymogów związanych z reżimem sanitarnym. Będzie także możliwość zdalnego w poszczególnych panelach. Na stronie wydarzenia będzie możliwość odtworzenia paneli. Z kolei relacje zostaną zamieszczone w kolejnym wydaniu czasopisma "Kurier Medyczny".

 

Dr Mieczysław Błoński, Wiceprezydent ds. operacyjnych UŁa, weźmie udział w następujących sesjach:
* Przesłanki całościowej naprawy polskiego systemu ochrony zdrowia
* Rekomendacje dotyczące kompleksowej optymalizacji polskiego systemu ochrony zdrowia

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia UŁa oraz dziekan Centrum Kształcenia podyplomowego UŁa, weźmie udział w następujących sesjach:
* SM - od objawów do leczenia w 4 miesiące. Czy to możliwe w Polsce?
* Efektywne rozwiązania funkcjonujące w systemach ochrony zdrowia innych krajów
* Sesja inauguracyjna, Ustawa o jakości leczenia. Akredytacja i autoryzacja

Prof. dr hab. Anna Wilmowska, Profesor na Wydziale Medyczny UŁa, weźmie udział w sesji:
* Dotychczasowe próby optymalizacji polskiego systemu ochrony zdrowia

 

Rejestracja na stronie ➡ www.termedia.pl/Konferencja-V-KONGRES-WIZJA-ZDROWIA-Diagnoza-Intro,1560,15282.html