WHO opublikowała największy światowy zbiór danych o nierównościach zdrowotnych

WHO uruchomiło Repozytorium Danych o Nierównościach Zdrowotnych, najbardziej kompleksowy globalny zbiór publicznie dostępnych zdezagregowanych danych i dowodów na temat zdrowia populacji i jego uwarunkowań. Repozytorium pozwala na śledzenie nierówności zdrowotnych w grupach ludności i w czasie, poprzez rozbicie danych według cech grupowych, od poziomu wykształcenia po pochodzenie etniczne.

Dane z repozytorium pokazują, że w ciągu zaledwie dekady różnica między bogatymi a biednymi w zakresie korzystania z usług zdrowotnych wśród kobiet, noworodków i dzieci w krajach o niskim i średnim dochodzie zmniejszyła się prawie o połowę. Ujawniają one również, że w tych krajach wyeliminowanie związanych z bogactwem nierówności w umieralności poniżej piątego roku życia mogłoby pomóc uratować życie 1,8 miliona dzieci.

Repozytorium danych o nierównościach w zdrowiu (HIDR) obejmuje prawie 11 milionów punktów danych i składa się z 59 zestawów danych pochodzących z ponad 15 źródeł. Dane obejmują pomiary ponad 2000 wskaźników w podziale na 22 wymiary nierówności, w tym czynniki demograficzne, społeczno-ekonomiczne i geograficzne. Poruszane tematy to: cele zrównoważonego rozwoju; COVID-19; zdrowie reprodukcyjne, matczyne i dziecięce; immunizacja; HIV; gruźlica; malaria; żywienie; opieka zdrowotna; choroby niezakaźne i zdrowie środowiskowe.

Wydając HIDR, WHO wzywa kraje do przyjęcia rutynowego monitorowania nierówności zdrowotnych, publicznego udostępniania zdezagregowanych danych, rozszerzenia gromadzenia danych i zwiększenia zdolności do analizy i raportowania. Analizy nierówności powinny być prowadzone regularnie na poziomie globalnym, krajowym i niższym, a monitorowanie nierówności zdrowotnych powinno być włączone do globalnych i krajowych celów, wskaźników i zadań oraz ocen wyników zdrowotnych. WHO zobowiązuje się do współpracy z krajami i partnerami w celu corocznej aktualizacji i rozszerzania tego zasobu.

Oprócz WHO, główne źródła danych obejmują: dane UNICEF, program DHS, UNAIDS, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), bazę danych statystycznych wskaźników SDG ONZ, Eurostat, Bank Światowy, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Global Data Lab, Global COVID-19 Trends and Impact Survey oraz Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Wszystkie zbiory danych HIDR można zbadać za pomocą oprogramowania Health Equity Assessment Toolkit (HEAT) i pobrać za pośrednictwem strony internetowej Health Inequality Monitor, a także za pomocą interfejsu programowania aplikacji (API).